علم و تکنولوژی

آخرین اخبار از واکسن‌های ایرانی کرونا/ برنامه‌های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی در دولت آتی

اعضای کمیسیون ملی واکسن آخرین جزئیات تولید واکسن کرونا در ایران را توضیح دادند.

در مصاحبه ای با تکنونامه ، دکتر مصطفی قانعی وی در مورد فرآیند تولید واکسن کرونا در ایران گفت: ما منتظر اجازه ورود به مرحله سوم مطالعه بالینی واکسن اسپایکوژن و ورود به مرحله اول واکسن هستیم. از نظر تحقیق ، هیچ مطالعه پیش از تاریخ CTD انجام نشده است ، اما یک یا دو واکسن اضافی برای مطالعات بالینی در دوره پس از مرگ در دسترس است. هفت پروژه در حال انجام تحقیقات اولیه هستند که یکی از آنها Rnap با فناوری MRNA احتمالاً CTD خود را در ماه مه ارائه می دهد.

وی گفت: “بر اساس دستورات رئیس جمهور كه ​​برای اولویت بندی واكسن های داخلی انتخاب می شود ، فرصتی برای واكین كنندگان داخلی وجود دارد.” ما به عنوان ستاد بیولوژیکی رئیس جمهور ، به بررسی شکل کمپوست و تفکر واضح درباره بودجه و انواع کمپوست پرداخته ایم. بر این اساس ، امید است که واکسن دفاعی داخلی با برنامه اجرایی دولت که به زودی تکمیل می شود ، با مشکلی روبرو نشود.

غنی در مورد واکسن برکت گفت: “در حال حاضر ، تولید و واکسیناسیون ادامه دارد و امید است که بتواند ماهانه دو میلیون دونگ واکسن را تحویل دهد تا مرحله بعدی در دو یا سه آینده وارد چرخه تولید شود. ماه برای افزایش تولید. “

وی افزود: واکسن کوپارس موسسه رازی هنوز زیرساخت صنعتی ندارد و با تأمین این زیرساخت ها می توان امیدوار بود که بتواند در چهار تا شش ماه آینده در مقیاس صنعتی تولید کند. این واکسن در حال حاضر در مرحله سوم آزمایشات بالینی است.

وی تأکید کرد که هیچ یک از پروژه های واکسن کرونا در ایران شکست خورده است. وی در مورد خط تولید واکسن Sputnik در ایران گفت: Octover در حال راه اندازی خط تولید است و Octover تولید کننده Sputnik است و صاحب Sputnik است که می تواند واکسن را به ایران یا سایر کشورها تحویل دهد. به گفته وزیر بهداشت ، اولین تولید توسط روسیه تأیید شده است ، اما باید دید چقدر و چقدر تولید می شود.

در انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا