عمومی

آقای رئیسی! این وعده‌تان را پس بگیرید

چند ماه پیش معاون وزیر مسکن گفته بود برای ساخت 4 میلیون خانه 4 میلیون میلیارد تومان نیاز است. این رقم را با بودجه سال 1401 یعنی 3600 میلیارد تومان مقایسه کنید. یعنی اگر کل بودجه سال کشور برای 4 میلیون واحد مسکونی هزینه شود، باز هم 400 هزار میلیارد تومان کم می شود.

اکنون وزیر قبلی راه و شهرسازی رفته و وزیر جدید به شورا پیشنهاد داده است، بهترین فرصت پیش روی رئیس جمهور است تا وعده محقق نشده را پس بگیرد و به جای آن قول دهد که در حوزه روستا به بهترین نحو کار کند. از تواناییش . .

امید دادن خوب است اما امید کاذب اعتبار دولت و اعتماد مردم به آن را از بین می برد. متأسفانه، برخی از سازمان های دولتی، ممکن است هدفشان امیدوار کردن باشد! از دستاوردهای دولت اعم از کاهش تورم و کاهش قیمت و افزایش صادرات و … آماری می دهند که حداقل با واقعیت جامعه همخوانی ندارد. اگر قرارداد 4 میلیون خانه باقی بماند این آمار ادامه دارد و وزیری که هنوز نیامده قربانی می شود. البته مردمی که سال ها منتظر دیوار بودند از رضایت سراب نجات پیدا می کنند. سودهای بزرگتری نصیب رئیس جمهور می شود که مجبور نیست دو سوم عمر دولت را در میانه وعده های محقق نشده قرار دهد.

گذشتگان می گفتند که گفتار مرد یک کلمه است اما در سال های اخیر برخی از بزرگان ادعا کرده اند که گفتار مرد دو کلمه است.

رئیسی اگر این جسارت را داشته باشد خودش را نجات می دهد و امید منطقی جایگزین امید کاذب می شود.

دکمه بازگشت به بالا