عمومی

آمادگی بندرامیرآباد جهت صادرات محصولات باغی و کشاورزی به کشورهای حوزه دریای خزر

به گزارش تکنونامه از مازندران، محمدتقی انزان پور با اشاره به نحوه مستندسازی و نظارت فعال و مستمر مراجع عالی استان مازندران در خصوص توسعه صادرات محصولات باغی و زراعی به ویژه میوه ها و مرکبات، اظهار داشت: در این راستا باید شاهد توسعه صادرات محصولات باغی و زراعی به ویژه میوه ها و مرکبات باشیم. از طریق دریا و ارائه این قابلیت استراتژیک در بندر امیرآباد. وی در راستای صادرات این نوع محصول به کشورهای CIS خبر داد.

وی گفت: بندر امیرآباد با ایجاد بستر مناسب برای صادرات انواع محصولات، نقش موثری در ایجاد ارزش افزوده زنجیره تامین در داخل کشور دارد. جاذبه های بسیاری برای صاحبان کالا جهت صادرات کالا از این بندر.

مدیرکل امیرآباد بندر یکی از مزیت های حمل و نقل دریایی را ارزان بودن هزینه حمل و نقل نسبت به ورود کالا به روش های دیگر و در مدت زمان کوتاه عنوان کرد تا کالا بدون عبور از مرز ایمن و سریع باشد. . . از کشورهای مختلف

مهندس انزان پور آرزو کردند با همکاری دستگاههای متولی صادرات استاندار مازندران شاهد توسعه و رونق صادرات محصولات باغی و زراعی استان باشیم.

48

دکمه بازگشت به بالا