علم و تکنولوژی

اتمام واکسیناسیون فرهنگیان در مهرماه/ آخرین وضعیت واکسیناسیون رانندگان سرویس مدارس

مدیرکل دفتر بهداشت وزارت آموزش و پرورش در مورد روند واکسیناسیون کارکنان آموزش و پرورش و رانندگان سرویس مدارس توضیح داد و گفت: “اکثر معلمانی که اولین دوز خود را دریافت می کنند ، دوز دوم این هفته و حداکثر هفته گذشته دریافت خواهند کرد. ”

محمد محسن بیگی در گفت وگو با تکنونامهوی گفت: بیش از 90 درصد از معلمان اولین واکسن خود را دریافت می کنند. تزریق دوم چند روز پیش شروع شد.

وی گفت: “زمان واکسیناسیون دوم متفاوت است و باید در زمان دیگری انجام شود ، که در حال انجام است.” اکثر افرادی که اولین دوز خود را مصرف می کنند ، دوز دوم را در این هفته و بیشتر هفته دریافت خواهند کرد ، و هنوز تعداد محدودی وجود دارد ، چه کسانی که واکسن استرازنکا را دریافت می کنند و چه فاصله بیشتری بین دوزهای اول و دوم وجود دارد ، یا از آن استفاده می کنند. بعداً به دلیل بیماری ، و برای این ماهها ، واکسن تزریق می شود. اگر گروه محدودی باقی بماند ، لاروهای آنها از بین نمی رود و می توان آنها را واکسینه کرد.

مدیرکل دفتر بهداشت وزارت آموزش و پرورش درباره آخرین وضعیت ایمن سازی رانندگان اتوبوس های مدرسه نیز اظهار داشت: برخی از رانندگان اتوبوس های مدرسه ای چند هفته ای است که به دلیل عدم شناسایی رانندگان تاکسی نمی توانند به مدرسه خود بازگردند.

محسن بیگی ادامه داد: “اگر قرار است مدرسه به خودی خود افتتاح شود ، قبل از باز شدن مدرسه از وزارت بهداشت درخواست می کنیم و با راننده قرارداد امضا می کنیم. اگر شرکت مربوطه اطلاعاتی را در اختیار ما قرار دهد و اگر آنها آن را دریافت نکنند ، هیچ واکسنی وجود ندارد ، ما آن را پوشش می دهیم.

پایان پیام

دکمه بازگشت به بالا