عمومی

ارزیابی مدارک معلمان برای «رتبه‌بندی» در چه مرحله‌ای است؟

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش درباره روند صدور رتبه معلمی توضیحاتی ارائه کرد و درباره زمان صدور رتبه معلم گفت: ارزشیابی هر یک از همکارانی که این کار را انجام داده اند در پوشه کار قرار می گیرد. از کمیته بازرسی و بر اساس اطلاعات دریافتی به صورت متوالی انجام می شود، کاری نیست که بتوان یک بار و برای همیشه معلمان، یکبار و همزمان انجام داد.

محسن زارعی در گفت وگو با تکنونامهوی درباره روند نمره دهی معلمان و روند اجرای کار که چند ماهی است آغاز شده و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است، گفت: ارزیابی صلاحیت ها و صلاحیت های معلمان ادامه دارد و ارزیابان همچنان مشغول هستند. .

وی افزود: ارزیابی به صورت تصادفی انجام می شود و هر کشور و همکاری که ارزشیابی را انجام می دهد، موارد معلمان خارج از استان خود را بررسی می کند.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش و پرورش گفت: گزارش رفتار مدیران مدارس (مدیران مستقیم) با همکاری مسئولان از جمله گروه های آموزش و پرورش، راهبران آموزش و پرورش، شوراهای معلم و معلم، آموزش و پرورش تهیه شده است. کارکنان، اولیا، کانون های مربیان خبر دادند: روند کار به شرح زیر است، در 2 دقیقه از جلسه مسئولین نظرات خود را در مورد هر یک از معلمان، میزان شایستگی همکاران اعلام کردند. مدیران به نمایندگی از این افسران رفتار را به ارزیابان گزارش می دهند.

زارعی اضافه کرد: در ابتدا می توان گفت که مدیران خودشان این رفتارها را ثبت می کنند که مشکلاتی ایجاد می کند، چون ادبیات متفاوت است و نمی توانیم گزارش سیستمی بگیریم و در ارزیابی نهایی دچار مشکل می شویم. به همین دلیل استانداردهای رفتاری و رفتارهای پیش‌بینی‌شده برای هر شایستگی، بعد و هر بعد را تعریف کرده‌ایم که مدیران باید رفتار همکاران خود را در هر بخش اندازه‌گیری کنند.

وی گفت: پس از آن، ارزیاب با توجه به گزارش مدیر، کار ارزیابی را انجام می دهد و با نمونه هایی از توانایی مقایسه می کند و می گوید: سیستم در این کار کمک می کند. اسناد بارگذاری شده توسط همکاران توسط مدیر تأیید و تأیید تأیید می شود. همکاران ارزیاب به همین مورد رضایت دارند و فقط همان سند و میزان پوششی که شایسته آن است را بررسی و تایید می کنند.

رئیس مرکز سنجش و تضمین کیفیت آموزش و پرورش ادامه داد: برای هر مهارت نمره الف در قالب کارنامه تولید می شود. مشکل است، آنها به ارزیابی برمی گردند.

آقای زارعی درباره صدور گواهینامه برای همه معلمان گفت: ارزشیابی هر یک از همکاران در پوشه هیئت بازرسی قرار می گیرد و با توجه به اطلاعات دریافتی به صورت منظم انجام می شود و کاری نیست که بتوان انجام داد. یک بار و به عنوان یک تصمیم برای همه است

وی افزود: تا هفته گذشته ادمین مدارک 700 هزار نفر و ارزیاب 60 هزار نفر را بررسی کرده است.

در انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا