علم و تکنولوژی

اضافه شدن واکسن «برکت» به واکسیناسیون کشوری کرونا؛ از هفته آینده

وزیر بهداشت گفت: “مجوز استفاده اضطراری از واکسن کوویران و جمع آوری داده های برکت ، گواهی را که امروز آماده کرده اند به همکاران ما در معاون وزیر بهداشت ، که هفته آینده در بسته ملی واکسیناسیون شرکت می کنند ، تحویل می دهد.”

به گزارش تکنونامه ، وی گفت: “مانند سایر کشورهای جهان و کشورهایی مانند ترکیه ، امارات و غیره ، مرحله سوم آزمایش واکسن چینی و غیره یک ایمن سازی عمومی محسوب می شود ، ما آن را اولین و دومین آزمایش بالینی واکسن خود می دانیم”. دکتر سعید نمکی. “بهتر است ، نتایج را بررسی کنید و اگر مشکلی وجود ندارد ، پس از مدتی از مرحله سوم و خیال ما از ایمن بودن و کم بودن واکسن ها راحت شد ، می توانیم از موارد اضطراری آنها تا حد واکسن عمومی استفاده کنیم. نگران است.

وی افزود: “دیروز در جلسه ای كه توسط كارشناسان در ساعت 5 بعدازظهر برگزار شد ، واكسیناسیون اضطراری مبارك بود ، اما واكسن پاستور مجاز به تکمیل بود و پس از تکمیل سند ، یک یا دو سند تکمیل شد.” فوری استفاده خواهد شد

بر اساس تلگرام وبدا ، ناماکی گفت: در هر صورت مجوز مصرف اضطراری واکسن کوویران و از امروز حمل و نقلی که آنها آماده کرده اند برای همکاران ما در بخش بهداشت ارسال می شود که در واکسیناسیون ملی شرکت خواهند کرد. ” هفته آینده مجتمع “

نمکی گفت: “واکسن پاستور ، که یکی از بهترین واکسن ها با فناوری رایج ما است و کوبا در اوایل هفته آینده مجاز به استفاده در موارد اضطراری است و این بسته در بسته واکسن ملی قرار خواهد گرفت.”

در انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا