عمومی

اعتبار نسخه‌های الکترونیک تامین اجتماعی چقدراست؟

رئیس اداره پزشکی، پزشکی و پزشکی معاونت درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی درباره مدت استفاده از نسخه های الکترونیکی گفت: اعتبار نسخه های تجویز شده توسط پزشکان برای دریافت دارو و درمان بیماری های پاراکلینیک 2 مورد تعیین شده است. ماه از زمان تجویز.

سلیمه رحیمی مقدم در گفت وگو با تکنونامه، در پاسخ به این سوال که در حال حاضر نسخه مکتوب الکترونیکی آن چقدر دقیق است؟ با نسخه کاغذی فرق داره؟ وی گفت: بر اساس راهنمایی مشترک سازمان بیمه پایه، اعتبار نسخه پزشکی مشخص شده است، پزشکان ظرف 2 ماه از زمان تجویز دارو و دارو دریافت کنند.

وی افزود: در این زمینه باید به این نکته توجه شود که در صورتی که پزشک مدت زمان دریافت خدمات بیمار را مشخص کرده باشد، دارو می تواند در زمان تعیین شده توسط داروخانه یا مرکز پاراکلینیک تجویز شود و وجود دارد. بیماران واجد شرایط دریافت نسخه جدید نیستند.

رئیس اداره پزشکی، پزشکی و پزشکی معاونت درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بیماران مبتلا به بیماری های مزمن که هر ماه برای گرفتن نسخه به پزشک مراجعه می کردند، نیازی به معاینه مکرر ندارند، گفت: : مشخص نمودن. ، بیماران می توانند نسخه خود را برای مدت طولانی بدون مراجعه به پزشک دریافت کنند.

در انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا