اولین مورد هدف قرار دادن مرکاوای اسرائیل با استفاده از موشک الماس

الماس |تلویزیون |تلویزیونی

به گزارش تکنونامه، رزمندگان مقاومت لبنان یک تانک مرکاوا مارک 4M اسرائیلی را که در داخل یک پایگاه اسرائیلی در بالای تپه قرار دارد و در دید مستقیم قرار ندارد و امکان حمله مستقیم (Direct Attack) به آن با موشک های کورنت امکان پذیر نیست، با استفاده از یک موشک با پروفایل پروازی حمله از بالا (Top Attack) الماس مورد هدف قرار می دهند.

بر اساس گزارش پارتیزان، همان طور که در ویدیو و از دید کاونده تلویزیونی موشک الماس مشخص است ، موشک در حالت خودکار به سمت هدف(نشانگر سبز) پرواز می کند. اگر در لحظه شیرجه موشک به سمت قسمت فوقانی تانک توجه کنید یک تانک مرکاوا مارک 4M دیگر هم دیده می شود که اپراتور می تواند با قابلیت Man in the Loop موشک الماس دست به تغییر هدف زده و آن مرکاوا را مورد هدف قرار دهد که این قابلیت در موشک جاولین وجود ندارد.

۵۸۵۸

دکمه بازگشت به بالا