علم و تکنولوژی

این موجودات مرموز به بدن حمله می‌کنند!

تحقیقات جدید نشان می دهد که ویروس ها از اطلاعات محیط اطراف خود برای تصمیم گیری استفاده می کنند. بر اساس این اطلاعات، آنها تصمیم می گیرند که چه زمانی ساکت باشند و چه زمانی تولید مثل کنند. محققان امیدوارند با این اکتشافات بتوانند داروهای بهتری تولید کنند.

در مقاله ای که در مجله Frontiers in Microbiology منتشر شد، ایوان آریل، محقق ارشد این مطالعه از دانشگاه مریلند در بالتیمور، گفت که برهمکنش بین ویروس و میزبان آن تحت تأثیر توانایی این پاتوژن برای محیط و. مواد تولید شده توسط میزبان. ویروس ها از این ویژگی به نفع خود استفاده می کنند، اما دانشمندان امیدوارند که در آینده بتوانند از این یافته ها علیه خود استفاده کنند.

محققان در این مطالعه اساسا کشف کردند باکتری ها آنها با نام می روند فاس یا ویروس های ساده ای که باکتری ها را آلوده می کنند شناخته شده اند. این تحقیقات نشان داده است که فاژها تنها زمانی می توانند به میزبان خود حمله کنند که باکتری دارای زیر واحدهای خاصی به نام مو و تاژک باشد.

دلتای باکتریوفاژ با یک محل اتصال برای CtrA. CtrA پروتئینی است که توسط میزبان این فاژ تولید می شود و تولید مو و تاژک را کنترل می کند. وجود این مکان‌های اتصال در فاژهایی که برای آلوده کردن میزبان نیاز به تاژک دارند، نشان می‌دهد که ویروس بر وجود این پروتئین نظارت می‌کند تا ببیند چه زمانی باید تکثیر شود.

آریل می‌گوید: «هر چیزی که ما درباره فاژها می‌دانیم، همه استراتژی‌هایی که آنها ایجاد می‌کنند، در ویروس‌هایی یافت می‌شود که گیاهان و حیوانات را آلوده می‌کنند. بنابراین اگر فاژها میزبان خود را زیر نظر داشته باشند، ویروس هایی که انسان را آلوده می کنند باید همین کار را انجام دهند.

ویروس ها میزبان خود را ردیابی می کنند

نمونه های دیگری از فاژها وجود دارد که به روش های مختلف به محیط خود توجه می کنند، اما هیچ یک از این روش ها شامل استفاده مشترک آنها از یک تاکتیک برای حمله به باکتری های میزبان نیست. آریل می گوید این تحقیق اولین شواهد جامعی است که فاژها می توانند این کار را انجام دهند فعالیت تلفن همراه آنها علاقه مند هستند.

جالب ترین قسمت یافته های این مطالعه نشان می دهد که ویروس ها با کمک داده های موبایل آنها خودشان تصمیم می گیرند. با توجه به اینکه تکامل یک استراتژی تکاملی برای استفاده از آنها پیدا می کند، اگر چنین مکانیزمی در باکتری ها رخ دهد، تقریباً می توان گفت که شرایط مشابهی در گیاهان و حیوانات وجود دارد.

به عبارت دیگر، یک ویروس حیوانی می تواند به سلول های میزبان خود یا قدرت پاسخ ایمنی برای میزبان مهم است که استراتژی خود را برای بقا و تولید مثل تعیین کند. همانطور که می گوییم، این یافته ها نگران کننده به نظر می رسند، اما می توانند به ما در کشف راه های مناسب تری برای مقابله با این عوامل بیماری زا کمک کنند.

227227

دکمه بازگشت به بالا