علم و تکنولوژی

بازنگری دستورالعمل «پزشک خانواده» – تکنونامه

خانواده

رئیس مرکز مدیریت شبکه بهداشت و درمان وزارت بهداشت گفت: با بررسی توصیه‌های قبلی و دریافت نظرات ذی‌نفعان، توصیه‌های اجرای طرح پزشکی خانواده تکمیل شده است و در سایر بخش‌ها این طرح را برای مردم اجرا خواهیم کرد. شهرها خوب

به گزارش تکنونامه، دکتر مصطفی رضایی در یک برنامه رادیویی درباره احیای برنامه پزشک خانواده گفت: اجرای طرح پزشک خانواده از حدود 17 سال پیش در مناطق روستایی و شهری با جمعیت زیر 20 هزار نفر آغاز شد.

وی با بیان اینکه: 29.5 میلیون نفر از روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر از خدمات پزشک خانواده برخوردار شده اند، گفت: در این 9 سال گذشته شهرهای فارس و مازندران نیز تحت پوشش قرار گرفته اند.

رئیس مرکز مدیریت شبکه بهداشت و درمان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: چالش‌های موجود در اجرای طرح از جمله کمبود نیروی انسانی برطرف شده و علاوه بر آن پس از بررسی دستورالعمل‌های قبلی و دریافت نظرات از همه سهامداران، دولت توصیه های نهایی پزشک خانواده و موانع اجرا تا تصویب این طرح برطرف می شود و آن را برای همه مردم شهر اجرا کنید.

آقای ریزایی گفت: با وجود اینکه خدمات پزشکی خانواده می تواند سود زیادی برای مردم داشته باشد، اما در سطح ابتدایی یک واحد خدمات پیشگیرانه تحت عنوان مرکز خدمات جامع سلامت ناحیه و روستا و مرکز بهداشت وجود دارد که مردم از آن بهره مند می شوند. خدمات ارزنده ایشان.

در انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا