علم و تکنولوژی

بحران کمبود تکنسین اورژانس در سوئیس

رئیس مشترک انجمن فوریت های پزشکی سوئیس نسبت به بحران عمیق در بخش های اورژانس بیمارستان های این کشور هشدار داد.

به گزارش تکنونامه، «وینسنت ریبوردی» به تعطیلی ساعتی اورژانس در بیمارستان این کشور دیروز (دوشنبه) واکنش نشان داد.

این بیمارستان در سوئیس هفته گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که بخش اورژانس آن از ساعت 18 عصر تا 8 صبح روز بعد تعطیل است و این محدودیت از 9 ژانویه (روز قبل) آغاز می شود.

مسئولان این بیمارستان علت تعطیلی اورژانس در مدت مذکور را افزایش مستمر تعداد بیماران در این بخش و کمبود روزافزون پرستار عنوان کردند.

با این حال، رئیس مشترک انجمن پزشکی اورژانس سوئیس گفت: “این تازه شروع بحران است.” بسته شدن بخش اورژانس بیمارستان نشان دهنده یک مشکل گسترده تر در سوئیس است.

به گفته وی، این محدودیت ایجاد شده در سوئیس به دلیل کمبود کادر پرستاری واجد شرایط است.

به گفته آناتولی، رئیس مشترک انجمن پزشکی اورژانس سوئیس، باید راه حلی برای کاهش فشار بر بخش های اورژانس بیمارستان پیدا شود.

در انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا