عمومیکسب و کار ایرانی

برای دادخواست طلاق چه مدارکی لازم است؟

در این مقاله قصد داریم که کلیه مدارک لازم برای درخواست طلاق را بررسی نموده و همچنین برای هر یک انواع طلاق به صورت مجزا، اسناد و مدارک مورد نیاز را اشاره خواهیم کرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر از وکیل خانواده بهره‌مند شوید. ارائه اسناد و مدارک لازم برای درخواست طلاق جز مهم‌ترین مراحل دعاوی طلاق محسوب می‌شود. اثبات هر ادعایی در دادگاه از طریق مدارک و اسناد مختلف انجام می‌شود و به صرف اظهارات شفاهی، قاضی نمی‌توان حکم مقتضی را صادر کند.

برای درخواست طلاق باید کجا رفت |درخواست طلاق اینترنتی |دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زن

در روبه طلاق مانند سایر دعاوی حقوقی نیز به این شکل است و تهبه مدارک مورد نیاز پیش از طلاق، لازم و ضروری است. برخی از مدارک طلاق در زمان حضور در دادگاه و برخی دیگر برای ثبت محضری کارایی دارد.

جدای از مدارک اصلی برای درخواست طلاق شامل سند ازدواج و اسناد هویتی، خواهان هر نوع و سند و مدرکی که بتواند ثابت کننده ادعای وی باشد را بایستی ضمیمه دادخواست نماید.

در طلاق که از طرف زوجه درخواست می‌شود، ارائه اسناد محکمه پسند سبب صدور گواهی عدم امکان سازش می‌شود. در طلاق از طرف شوهر، مدارک ارائه شده بایستی پیرامون پرداخت حق و حقوق مالی زوجه بوده که نشان دهد شوهر مهریه زن را پرداخت نموده و از این طریق تقاضای طلاق کرده است.

در طلاق توافقی نیز، مدرک مهمی که باید از طرف زوجه ارائه شود، توافق نامه کتبی که در آن در رابطه با موضوعات مختلفی چون مهریه، حضانت فرزند، نفقه و غیره بین زن و شوهر توافق شده است. در واقع با توجه به این که زن و شوهر با توافق هم تصمبم به طلاق گرفته‌اند، باید کلیه موضوعات مرتبط با رابطه زوجیت و حتی بعد از طلاق را نیز به صورت توافقی تعیین تکلیف کنند.

لازم به ذکر است که خواهان دعو ا طلاق برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده در دادگاه بهتر است که قبل از برگزاری جلسات دادگاه، مدارک مورد نیاز را تهیه کند و آن‌ها را در اختیار مرجع رسیدگی کننده قرار دهد.

در صورت وجود نقص در مدارک ارائه شده برای طلاق، دادگاه رسیدگی به طرح دعوا طلاق را متوقف نموده و در این صورت خواهان بایستی مجددا برای تکمیل مدارک لازم برای طلاق اقدام کند.

سند ازدواج جز یکی از مدارک مهم در روند طلاق به شمار می‌رود و ارائه آن برای دعاوی طلاق به منظور ثابت شدن رابطه زن و شوهری بین طرفین است. در صورت مفقودی سند نکاحیه، می‌توان رونوشت آن را از طریق دفترخانه که ثبت نکاح در آن صورت گرفته دریافت نمود.

مدارک لازم برای طلاق از طرف زوجه

یکی از راه‌های رایج در دعاوی طلاق آن است که خانم‌ها متقاضی طلاق باشند. با توجه به این که شوهر از حق طلاق برخوردار است، اما این موضوع سبب نمی‌شود که زن از ارائه درخواست طلاق، منع شود.

در قانون ایران تحت شرایط و مواردی که پیش بینی شده است، امکان طلاق گرفتن و درخواست وجود دارد و می‌تواند با تقاضای طلاق، گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه دریافت نموده و سپس از شوهر جدا شود.

قبل از آن که در خصوص مدارک مورد نیاز جهت درخواست طلاق از طرف زن بپردازیم، ابتدا نگاهی به مواردی که زن امکان ارائه درخواست طلاق را دارد، می‌اندازیم. در حالت کلی، زن تنها در صورتی می‌تواند به صورت یک طرفه تقاضای طلاق کند که حق طلاق داشته باشد.

این حق به واسطه ارائه وکالت نامه طلاق به زن به وجود می‌آید. وکالت در طلاق را شوهر به زوجه می‌دهد و با دادن این وکالت نامه، زوجه امکان این را دارد که خود را مطلقه کند.

حال در صورتی که زوجه وکالت در طلاق نداشته باشد، بدون برخورداری از حق طلاق نیز امکان صدور حکم طلاق به خواست زوجه وجود دارد.

مواردی مانند عسر و حرج، به عنوان شایع ترین روش طلاق گرفتن زوجه به شمار می‌رود و در این صورت زن با ارائه مدارک و اسناد مورد نیاز، ثابت می‌کند که در وضعیت عسر و حرج قرار دارد و دادگاه نیز به تبع این موضوع، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می‌کند.

علاوه بر این که زوجه برای طلاق گرفتن می‌تواند به شروط ذکر شده در ضمن عقدنامه اشاره نموده و بر اساس آن دادخواست طلاق تنظیم نموده و یکی از شروط دوازده گانه را در صورت تحقق پیدا کردن و امضای شوهر را در دادخواست، عنوان کند.

از دیگر راه‌هایی که زوجه امکان این را دارد که از مرجع قضایی، تقاضای طلاق نماید، مواردی مانند نپرداختن نفقه، ترک زندگی از طرف شوهر و غیره است. اما در مورد طلاق از طرف زوجه باید گفت که به دلیل آن این که زن برای طلاق باید حتما دلیل داشته باشد و این دلایل را در نزد دادگاه به اثبات برساند، لازمه آن ارائه مدارک و اسناد مورد نیاز است که این مدارک در قسمت منضمات دادخواست طلاق عنوان می‌شود.

حال در خصوص این چه مدارکی برای طلاق به درخواست زوجه مورد نیاز است، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

مدارک هویتی زوجه

مدارکی زن پیوست دادخواست طلاق نموده و آن را برای دادگاه ارسال می‌کند، باید از هر لحاظ ثابت کننده ادعای وی و این که حق طلاق با او است، باشد. دادگاه تمام مدارک ارائه شده از طرف زوجه را بررسی نموده و سپس بر همین اساس و مستندات موجود، رای طلاق را صادر می‌کند.

هر مدرک و سندی که زوجه، ضمیمه دادخواست نموده باید آن را در قسمت دلایل و ضمائم دادخواست عنوان کند. حال یکی از مدارکی که باید در تمامی دعاوی طلاق ارائه گردد، اسناد هویتی است.

شخصی که خواهان دعوا می‌باشد، باید کارت ملی و شناسنامه خود را ضمیمه دادخواست نموده و برای رسیدگی به دادگاه ارسال کند. مدارک هویتی زن هم در مرحله دادگاه و هم در مرحله ثبت محضر کارایی دارد. در واقع علاوه بر این که زوجه کارت ملی و یا شناسنامه خود را به دادگاه می‌دهد، بایستی این مدارک را نیز به سردفتر برای ثبت محضری طلاق ارائه کند.

اصل و رونوشت مدارک هویتی زن پیوست دادخواست شده و در زمان مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تمامی این مدارک همراه با متن دادخواست به دادگاه خانواده صالح ارجاع داده می‌شود.

عقدنامه ازدواج

دومین مدرکی که در طلاق از طرف زن لازم است که تهیه و ارائه شود، عقدنامه ازدواج است. سند ازدواج از این حیث باید در دعاوی طلاق ارائه شود تا بتوان رابطه زوجیت بین زن و مرد را به اثبات رساند.

در پرونده طلاق باید برای دادگاه این موضوع ثابت شود که بین زن و مرد رابطه زوجیت وجود داشته و در واقع زن و شوهر محسوب می‌شوند.

ارائه عقدنامه ازدواج هم در زمان حضور در دادگاه و هم برای ثبت محضری طلاق لازم است که ارائه شود. اصل سند نکاحیه ضمیمه دادخواست می‌شود که اگر اصل سند، مفقود شده باشد، می‌توان به جای اصل سند، رونوشت آن را تقدیم نمود.

برای دریافت رونوشت عقدنامه ازدواج، کافیست به همان محضری که ثبت طلاق صورت گرفته، مراجعه شود و درخواست کپی از سند نکاحیه را دارد.

وکالت نامه محضری طلاق

در صورتی که شوهر به همسر خود وکالت نامه طلاق داده باشد و زوجه به استناد این وکالت نامه درخواست طلاق کرده باشد، ارائه این مدرک برای رسیدگی به پرونده طلاق در دادگاه ضروری است.

وکالت در طلاق تنها از طریق وکالت نامه محضری کاربرد دارد و حتی اگر در عقدنامه ازدواج، وکالت در طلاق به زوجه داده شده باشد، باز هم باید در دفاتر اسناد رسمی، وکالت نامه تنظیم گردد.

گفتنی است که ضمیمه کردن وکالت نامه طلاق تنها در صورتی اجباری است که تقاضای طلاق از طرف زوجه به استناد وکالت نامه باشد و در سایر موارد طلاق، لزومی برای ارائه این مدرک نیست.

با تنظیم وکالت نامه طلاق در محضر که شوهر از قبل به زوجه داده است، زوجه می‌تواند برای طلاق اقدام نموده و وکالت نامه را به همراه سایر مدارک مورد نیاز ضمیمه دادخواست کند.

لازم به ذکر است که وکالت نامه طلاق در صورتی اعتبار دارد که تنظیم آن به صورت وکالت بلاعزل صورت گرفته باشد.

در هر صورت اگر شوهر در ضمن عقد، وکالت به زوجه برای طلاق داده باشد، زن باید شوهر را وادار کند که وکات نامه محضری به او بدهد و سپس وکالت نامه را به عنون یکی از مدارک مهم در طلاق، پیوست دادخواست نماید.

دکمه بازگشت به بالا