علم و تکنولوژی

بیش از ۴۱ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند

ب‌نیوزاب‌ینونیوز:

محمدمهدی ناصحی ، در مورد آخرین آمار بیمه سلامت از صندوق های پنج گانه ، گفت: “پوشش بیمه ای این سازمان تحت پوشش پنج سازمان قرار دارد كه از این تعداد 41 میلیون و 874 نفر در پایان ماه سپتامبر با یك هزار و 379 نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

وی گفت بیشتر بیمه های این سازمان تحت پوشش بودجه روستاییان قرار دارند. بیمه صندوق روستا معادل 20 میلیون و 162 هزار و 645 نفر است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت افزود: صندوق دوم که مردم را تحت پوشش خود قرار می دهد صندوق بیمه سلامت همگانی است. تعداد بیمه شدگان در این صندوق 13 میلیون و 363 هزار و 606 نفر است.

ناصحی گفت: صندوق کارمندان دولت سومین صندوق آژانس بیمه خدمات درمانی برای مدیریت جمعیت است که 5،245،166 نفر جمعیت تحت پوشش این صندوق هستند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: صندوق گروه دیگر چهارمین صندوق سازمان از نظر مدیریت جمعیت است که 2 میلیون و 683 هزار و 482 نفر تحت پوشش بیمه هستند.

ناصحی گفت در مجموع 419،480 نفر تحت پوشش صندوق بیمه سلامت ایران هستند.

دکمه بازگشت به بالا