علم و تکنولوژی

تدوین بسته سیاستی نخبگان – تکنونامه

جزئیات بسته سیاستی نخبگان

پس از هدایت مأموریت پژوهشی رئیس جمهور به مرکز تحقیقات راهبردی وزارت علوم، جلسه ای در این خصوص با رئیس مرکز تحقیقات راهبردی، وزرای وزارت علوم و . بهداشت، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس جهاد دانشگاهی.

به گزارش تکنونامه، در این جلسه که بعدازظهر 21 مردادماه برگزار شد، لزوم استفاده از سیاست های موثر در جذب و بکارگیری افراد مستعد، لزوم اجرای اقدامات انجام اصلاحات لازم در اسناد مربوط به توسعه مردمی دولت در حوزه های نخبگانی، تقویت و ایجاد انگیزه در معلمان و دانش آموزان سراسر کشور و اصلاح ساختارهای موجود در جذب نخبگان از مواردی است که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.

در پایان آقای کیسون فومتونگ در خاتمه این جلسه گفت: این جلسه بنا به دستور رئیس جمهور جهت بررسی مشکلات قشر کارگر برگزار شد و در نظر داریم نتایج بحث را در این جلسه در طول مدت ارائه کنیم. کشور. فرم بسته سیاستی در حوزه نخبگان با رئیس جمهور محترم.

در انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا