علم و تکنولوژی

تشدید تغییرات اقلیمی با گرم شدن قطب شمال

مدل‌های آب و هوایی جهانی تأثیرات انتشار کربن منجمد را در نظر نمی‌گیرند و محققان می‌گویند که باید تغییر کند.

نتایج این تحقیق اخیراً در مجله اتحادیه علوم زمین شناسی اروپا به نام Cryosphere منتشر شده است. این اولین بار است که از تصاویر ماهواره ای برای تخمین انتشار کربن از منطقه کوهستانی در منطقه قطب شمال استفاده می شود.

سیمون تسوایبک استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه آلاسکا گفت: توپوگرافی و وضعیت منجمدهای دائمی جهان در دهه های آینده به شدت تغییر خواهد کرد.

او اضافه کرد: انتشار گازهای گلخانه ای مانند دی اکسید کربن یکی از پیامدهای این توسعه است که می تواند تغییرات آب و هوایی را تشدید کند.

گرم شدن قطب شمال تغییرات آب و هوایی را تشدید می کند

این تحقیق در منطقه ای به مساحت 10500 مایل مربع در شمال شبه جزیره تایمیر در سیبری روسیه انجام شد. منطقه مورد مطالعه از 130 هزار سال پیش توسط یک صفحه یخی پوشیده شده و به تدریج کاهش یافته است.

آخرین عقب نشینی صفحات یخی در پایان آخرین عصر یخبندان رخ داد و 12000 سال پیش تکمیل شد. عقب نشینی ورقه یخ، توده ای بزرگ پوشیده از خاک و سنگ را به جا گذاشته است.

این تحقیق نشان می دهد که انتشار کربن از این مناطق در قطب شمال باید در ارزیابی چرخه کربن قطبی در نظر گرفته شود. محققان هنوز باید تعیین کنند که چه مقدار از این کربن به گازهای گلخانه ای تبدیل می شود.

قطب شمال سریعتر از آنچه دانشمندان فکر می کنند گرم می شود

از سوی دیگر، طبق گزارش Science Daily، تحقیقات جدید نشان می دهد که قطب شمال سریعتر از سایر مناطق جهان در حال گرم شدن است.

این گزارش نشان می دهد که در چهار دهه گذشته، قطب شمال با سرعتی نزدیک به چهار برابر میانگین جهانی گرم شده است. و این فقط میانگین نرخ است زیرا برخی از مناطق قطب شمال، مانند جزایر سوالبارد در دریای بارنتز بین روسیه و نروژ، با سرعت هفت برابر گرم می شوند.

در این راستا، محققان داده های رصدی از سال 1979 تا 2021 را تجزیه و تحلیل کردند و مشخص کردند که میانگین دمای جهانی حدود 0.2 درجه سانتیگراد در هر دهه افزایش یافته است. اما منطقه قطب شمال هر دهه 0.75 درجه سانتیگراد گرم شده است.

46

دکمه بازگشت به بالا