علم و تکنولوژی

تغییر قیمت دارو فقط برای دولت و بیمه‌ها / کاهش پرداختی مردم در برخی اقلام پرمصرف

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه با اجرای طرح «داوی» توزیع یارانه دارو ادامه می یابد، گفت: بر اساس نیاز بیمار بدون توجه به میزان درآمد، توزیع یارانه دارو ادامه دارد. به گونه ای که کل درآمد جامعه برای بهره مندی از یارانه دارو به «داروخانه» کاهش می یابد.

به گزارش تکنونامه، پدرام پاک آیین با بیان اینکه با اجرای دروار پرداخت از جیب بیمار ثابت می شود، گفت: در برخی موارد به دلیل افزایش پوشش بیمه ای دارو و پرداخت یارانه سلامت، شاهد کاهش خواهیم بود. . پرداخت از جیب مردم.

وی ادامه داد: قبل از اجرای طرح داورا 6 میلیون نفر از افراد فاقد بیمه تحت پوشش بیمه همگانی سلامت رایگان شناسایی و تحت پوشش قرار گرفتند. در این طرح برای داروهایی که قبلا تحت پوشش بیمه نبوده اند، پوشش بیمه ای در نظر گرفته شده است.

دستیار وزیر بهداشت گفت: به گفته کارشناسان پزشکی با اجرای شهرستان دروار شرایط کم است، داروهای کشور بسیار کاهش می یابد، مصرف دارو بهبود می یابد، تقاضا برای دارو افزایش می یابد. اغوا کرد. نزول کردن.

آقای پاک اعیان گفت که تغییر قیمت دارو فقط شامل دولت و شرکت های بیمه می شود و تاثیری بر بیمار نخواهد داشت. اگر بیمار با نسخه پزشک مراجعه کند، مبلغ پرداختی وی نسبت به قبل تغییر نمی کند. در واقع در این طرح قیمت دارو افزایش می یابد اما سازوکار حمایتی به گونه ای طراحی شده است که این افزایش قیمت به طور کامل تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.

وی گفت: در شرایطی که مردم داروهایی را که در حال حاضر بیمه شده اند از جیب خود پرداخت کنند از بیمه غرامت کامل دریافت خواهند کرد. این برای اولین بار پایه بیمه ای که کمترین قیمت دارو در بازار را داشت به قیمتی که بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص داده بود تغییر پیدا کرد و باعث از جیب رفتن مردم شد. پرداخت برای این نوع دارو ثابت و در برخی موارد کاهش می یابد. به عنوان مثال در تراستوزوماب یا کاپسیتابین که برای بیماران شیمی درمانی استفاده می شود، پرداختی بیماران نسبت به قبل کاهش چشمگیری داشته است.

سخنگوی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: از نظر داروهایی که در حال حاضر بیمه نیستند، برای 366 داروی ضروری و پرمصرف، پوشش بیمه ای به گونه ای تعیین می شود که بیماران پس از اجرای طرح، هزینه این داروها را پرداخت کنند. به قبل از اجرا

بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، آقای پاکون افزود: در خصوص داروهای بدون نسخه (OTC) در نظر گرفته شده است که تا کنون پول دولت برای این داروها تخصیص نیافته است، بنابراین این داروها افزایش قیمتی ندارند. . . همچنین 119 داروی پرمصرف با مصوبه شورای عالی بیمه تحت پوشش بیمه قرار می گیرند. بنابراین پرداخت از جیب مردم برای این داروها با ارائه نسخه پزشک و از طریق بیمه کاهش می یابد.

در انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا