علم و تکنولوژی

تغییر مدل پرداخت ارز ترجیحی به خدمات دارویی؛ عامل کوتاهی دست سودجویان از منابع ملی

رئیس کمیته ارزیابی و نظارت سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به طرح تغییر نحوه پرداخت یارانه داروها، گفت: با این اقدام که به صورت اعتصابی اجرا شده است، کسانی که به دنبال آن هستند. سود می تواند برای جلوگیری از سرقت منابع ملی.

به گزارش تکنونامهآقای مهدی قنادی گفت: اجرای طرح تغییر شیوه پرداخت ترجیحی داروها در ابتدای طرح باعث نگرانی بیمه گران شد اما با مدیریت صحیح در استان ها حتی با شروع اعتراضات توانستیم اجرا کنیم. آی تی. فرصت های برنامه ریزی از دست سود و کشاندن بازار دارو در جهت جهت دهی به منافع بیمه شدگان (بیماران). ضمن افزایش تعداد تعهدات، در بسیاری از داروها، سهم پرداختی بیمه‌گر نسبت به قبل کاهش می‌یابد.

وی هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از پیشروی و بهره برداری از کسانی که به دنبال نتیجه هستند، می داند.

آقای کنادی در گذشته قاچاق مواد مخدر را بخشی از سودآوری دانست و افزود: با اجرای چنین طرحی ارتباط بسیاری از مردم با این بازار قطع می شود و اعتراض عده ای طبیعی است.

وی گفت: کار با سامانه الکترونیک نسخه پیچیدگی خاصی دارد و در واقع تلاش اصلی بر دوش همکاران در هر استان است که شایسته تقدیر و تشکر است.

رئیس کمیته ارزیابی و نظارت سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به مقاومت برخی افراد در اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی تاکید کرد: با وجود همه موانع در توزیع، همکاران ما در سایر استان ها می توانند آن را بشکنند. مقاومت در این زمینه و رسیدن به اهداف خود در این زمینه. به گونه ای که پس از اجرای طرح نسخه الکترونیک، مرکز تشخیصی و درمانی تمایلی به بازگشت به نسخه ندارد و اجرای قبلی نسخه الکترونیکی، اجرای پرداخت یارانه دارو را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می دهد. زمان و کمترین هزینه اجتماعی. بدون زیرساخت الکترونیک، پرداخت یارانه دارو تقریباً غیرممکن خواهد بود و باعث سردرگمی در نظام درمان می شود و تلاش سازمان های بیمه پایه در سال های اخیر برای سهولت در اجرای امور مربوط به درمان الکترونیکی. قانون و حقوق بیمه شده.

وی هدف از فعالیت های ارزیابی و نظارت میدانی را شناسایی نقاط قوت، ضعف و مشکلات دانست و گفت: راه های مختلف برای ارائه خدمات بهتر به مردم است.

آقای قنادی با اشاره به راه اندازی سامانه هوشمند در نمایندگی بیمه سلامت گفت: با توجه به تغییرات، مدل سازمانی نیز باید تغییر کند که یکی از نتایج نظارت بر این استان ها می تواند تغییر الگو باشد.

وی با تاکید بر اهمیت نظارت بر مسائل در فرآیندهای مختلف، افزود: 3 نوع نظارت در سازمان داریم که اولین گام قبل از ارائه خدمات رخ می دهد تا در صورت وجود نواقص و نواقص برطرف شود. قبل از ارائه خدمات به بیمه شده. مانیتورینگ بعدی مانیتورینگ ضمن خدمت است که توسط سامانه آنلاین کنترل می شود و در نهایت مانیتورینگ پس از سرویس را داریم که با بررسی عملکرد با بررسی انحراف معیار در داده ها طی ماه بعد از سرویس ارزیابی می شود. ارائه شده است.

بر اساس اعلام عمومی سازمان بیمه سلامت ایران، وی با تاکید بر اینکه به مرحله نظارت بر کیفیت خدمات درمانی رسیده است، افزود: قبل از استفاده از سامانه الکترونیکی، امکان کنترل و بازرسی فرآیند وجود دارد. . به روشی ثابت، چه در مرحله قبل از اینکه سرویس را نداشته باشیم، چه در حین سرویس یا بعد از سرویس، اما اکنون می توانیم عملکرد دقیق را بررسی کنیم.

در انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا