علم و تکنولوژی

تمام برندهای دارویی تحت پوشش «دارویار» قرار می‌گیرند

تمامی برندهای دارویی تحت پوشش

مدیر بیمه سلامت با اشاره به اینکه خوشبختانه در مرحله اولیه با هماهنگی سازمان غذا و دارو اسامی برخی برندها که مشمول طرح داروور نشده بودند، به دست ما رسید، گفت: به نظر می رسد در پایان در هفته، آن برندها همچنان تحت پوشش قرار می گیرند و قیمت دارو نیز پوشش داده می شود.”

به گزارش تکنونامه. محمدمهدی نشی در این خصوص گفت: برخی برندها که در فاز اولیه مشمول طرح داروور نشدند، خوشبختانه با هماهنگی هایی که با سازمان غذا و دارو انجام دادیم نام آنها به دست ما رسید و به نظر می رسد تا پایان سال هفته آن برندها نیز توسط ارز دارو مدیریت خواهند شد

وی تصریح کرد: برخی برندها در لیستی که سازمان غذا و دارو برای شرکت های بیمه ارسال کرده است وجود ندارد. دریافت و در سامانه مورد استفاده قرار می گیرند تا همچنان تمامی برندهای کشور بتوانند از ارز دارویی استفاده کنند.

در انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا