علم و تکنولوژی

توضیح وزارت بهداشت درباره یک نامه؛ غربالگری جنین و ثبت آن در سامانه ممنوع نشده است

به گزارش شفاف، دکتر سید حامد برکتی وی گفت: این نامه بر اساس بند 53 ماده 3 و 54 قانون حمایت از خانواده و جوانان تنظیم شده است. بر اساس این قانون، بازرسی و ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت نه تنها ممنوع است، بلکه بر ماده 54 نیز تاکید شده است.

وی افزود: وزارت بهداشت بر اساس ماده 54 قانون حمایت از خانواده و نوجوانان سامانه ویژه ای طراحی کرده و درخواست معاینات، اقدامات، نتایج سونوگرافی و غربالگری می کند. در این سیستم ثبت نام کنید.”

برکاتی همچنین گفت که این پاسخ برای سطح خاصی از خدمات و سیستم های مرتبط است. طبق قانون، درخواست معاینه ناهنجاری جنینی به دلیل شرایط خاص آن در سطح مراقبین سلامت وجود ندارد و درخواست معاینه باید توسط متخصص انجام شود و مراحل اداری در این زمینه آماده شده است.

دکمه بازگشت به بالا