علم و تکنولوژی

تیغه این شمشیر عجیب از فولاد هم برنده است / عکس

این شمشیرها Macuahuitl نام دارند و شمشیرهای چوبی با تیغه های ساخته شده از سنگ آتشفشانی به نام ابسیدین هستند که به عنوان یک سلاح استاندارد برای نبرد تن به تن استفاده می شود.

ابسیدین سنگی سخت مانند شیشه است که پس از خشک شدن و سرد شدن سریع گدازه های آتشفشانی، قبل از متبلور شدن به وجود آمده است.

یک شمشیر باستانی با تیغه ای بهتر از بهترین فولاد/تصویر امروزی

شمشیر برای نگه داشتن با یک یا هر دو دست طراحی شده بود و هر دو دست به اندازه مردان بلند بودند.

تیغه های ابسیدین با برش های طولی ساخته می شوند که گاهی آنقدر به هم نزدیک هستند که یک لبه مشترک دارند. بر اساس اسناد به جا مانده از محققان اسپانیایی، این سلاح هوشمند ساخته شده است.بنابراین برگ های آن نمی ریزند و نمی شکنند.

دکمه بازگشت به بالا