علم و تکنولوژی

جذب خیّران خارج از کشور به سوی حوزه سلامت

رئیس سازمان های مردم نهاد و خیریه سلامت وزارت بهداشت گفت: یکی از طرح های ما که به شدت پیگیر آن هستیم، جذب خیرین و جذب ایرانیان خارج از کشور از مجاری قانونی و تسهیل این امر است.

به گزارش تکنونامه، مهندس محمدجواد حیدری پور، مدیرکل سازمان های غیردولتی و خیریه سلامت وزارت بهداشت در دیدار با مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان تهران، جزئیات اجرا و چارچوب و عملیات را ارائه کرد. این اداره کل گفت: این اداره کل تلاش می کند از همه توان مردم برای ارتقای خدمات بهداشتی عمومی استفاده کند.

وی با تاکید بر نقش و وظایف اداره کل سازمان های مردم نهاد و سازمان بهداشت عمومی وزارت بهداشت در همدلی و صمیمیت با خیرین و سازمان ها، گفت: افتخار و رسالت این اداره، حاکمیت و مسئولیت پذیری است. سیاست گذاری، تسهیل، سازماندهی و هدایت در کار سازمان ها خیریه ها و موسسات عمومی برای بخش سلامت پرداخت می کنند.

وی در ادامه با تاکید بر پرهیز از نگاه های سیاسی در این زمینه افزود: طرحی که ما به شدت اجرا می کنیم، جذب خیرین و مشارکت ایرانیان خارج از کشور از طریق مجاری قانونی و تسهیل در این زمینه است.

در ادامه این جلسه آقای حسین عابدینی رئیس مجمع خیرین سلامت استان تهران نیز گزارش عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود را ارائه کرد و گفت: هدف ما در شورای استان تقویت حوزه سلامت و درمان بیماری ها است. در منطقه. شهرهای همجوار تهران برای کاهش انتقال به پایتخت.

بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، به منظور جلوگیری از اتلاف بیشتر منابع، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های امنیتی باید در اولویت‌بندی نیازها و تعیین چارچوب سلامت عمومی برای کمک‌ها تلاش کنند. کانالیزه و هدایت شده است.

سیده مریم حائری رئیس سازمان مردم نهاد و اداره موسسات خیریه سلامت در ادامه این جلسه ضمن تاکید بر نکات ذکر شده خواستار تقویت موسسات خیریه جهت حمایت از بیمارستان ها با کمک مجمع خیرین سلامت شد.

در پایان جلسه مقرر شد جلسه مشترکی بین هیئت مدیره کل، انجمن شایستگان سلامت استان و دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت مستمر جهت هماهنگی با یکدیگر برگزار شود. نیازها و اهداف کمک را ارزیابی کنید.

در انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا