علم و تکنولوژی

حذف فرآیند ارزیابی وسع برای دهک‌های اول تا سوم برای پوشش بیمه سلامت رایگان

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران از لغو سنجش جامع دهک های اول تا سوم برای برخورداری از پوشش رایگان بیمه سلامت همگانی خبر داد.

به گزارش تکنونامهمدیرکل بیمه سلامت استان تهران گفت: افرادی که در نتیجه ارزیابی گسترده اظهارنامه خود در دهک های اول تا سوم و ثبت نام در سامانه بیمه، می توانند با یک سال اعتبار از پوشش بیمه همگانی سلامت رایگان برخوردار شوند.

وی افزود: 5.5 میلیون نفر از دیزی های اول تا سوم بدون مراجعه به اداره کل بیمه سلامت استان و دفتر پیشخوان بدون بیمه درمانی بودند.

به گزارش نشریه سازمان بیمه سلامت، وی افزود: دارندگان درآمد 4 به بالا می توانند به سامانه بیمه مدنی به نشانی bimehsalamatiranian.ir مراجعه یا بر اساس آن به دفتر پیشخوان طرف مقابل مراجعه کنند. محدوده و مشارکت در پرداخت بیمه بر اساس دهک اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا