علم و تکنولوژی

حذف نسخ کاغذی بیمه سلامت تا پایان آذر ماه

خانواده |مشاوره

مدیرعامل بیمه سلامت ایران گفت: “پایان آذرماه آخرین فرصت استفاده از نسخه های کاغذی است و این زمان تمدید نمی شود.”

به گزارش تکنونامه ، دکتر محمدمهدی ناصحی گفت: “سازمان بیمه سلامت ایران دارای پنج صندوق است و افراد می توانند بدون ارزیابی گسترده در روزهای کرونا به راحتی به صندوق بیمه دولتی بپیوندند.

وی افزود که طرح الکترونیکی پیشرفت خوبی در کشور داشته است و در برخی از استانها این پیشرفت به بیش از 90 رسیده است. در عین حال ، کل نسخه الکترونیکی کشور 55 درصد افزایش یافته است.

ناصحی اظهار می کند: دفترچه راهنمای کاغذی تا آخرین صفحه در دسترس است و نسخه کاغذی به دلیل به روز رسانی نسخه الکترونیکی تا ماه دسامبر حذف می شود.

وی افزود: طرح سیستم ارجاع در صندوق سلامت عمومی نیز بخشی از سایر خدمات بیمه درمانی است که از اول اکتبر 1400 به بعد در کشور اجرا می شود.

طبق بیانیه مطبوعاتی سازمان بیمه سلامت ایران ، وی به این نتیجه رسید که در این طرح ، بیمه گر یک پزشک عمومی را به عنوان پزشک خانواده انتخاب می کند و در صورت لزوم ، به یک متخصص مراجعه می کند ، خانواده بیمه شده به یک متخصص مشاوره می دهند.

پایان پیام

دکمه بازگشت به بالا