علم و تکنولوژی

خدمات مرتبط با کاشت حلزون شنوایی رایگان می‌شود

تکنونامه/ بوشر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: با اجرای طرح ملی کاشت حلزون شنوایی در کشور خدمات مربوط به کاشت حلزون شنوایی رایگان می شود.

دکتر احمد یزدان پناه روز شنبه 30 آبان ماه در نشست مشترک با نمایندگان سازمان بهزیستی استان بوشهر گفت: معاینه و شناسایی کودکان کم شنوا در استان توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام می شود. همکاری سازمان علوم و بهزیستی با معاونت درمان.

وی افزود: یکی از الزامات اجرای طرح ملی کشت، برنامه ریزی بین سازمانی و بین ادارات است که در جلسه ای با سازمان بهزیستی این روند بررسی شد.

دکتر یسدان پانا گفت: یکی از ملزومات دستیابی به استانداردهای عالی در خدمات، توسعه بخش ها است، درمان و تجهیزات نوین پزشکی با همکاری سازمان بهزیستی و معاونت صحت عامه، ایجاد مرکز توانبخشی شنوایی برای کودکان و خانواده ها و ارائه تجهیزات تست شنوایی سفارشی بر اساس سفارش کار.

وی با اشاره به اهمیت تشخیص کم شنوایی در بدو تولد گفت: برای کودکانی که با مشکلات شنوایی متولد می شوند، درمان غیر از کاشت حلزون قبل از 9 ماهگی انجام می شود و در صورت عدم پاسخگویی کودک به این درمان ها، کاشت حلزون انجام می شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تاکید بر روند صحیح و کامل بازرسی تا مرحله تشخیص و درمان، خاطرنشان کرد: با تعامل و همکاری بیشتر با معاونت آموزشی دانشگاه، نظارت اساسی بر معاینه شنوایی در. استان موثرتر خواهد بود.

در انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا