عمومی

خرید برنج باقی مانده شالیکاران گیلانی آغاز شد

سرمایه گذاری

استاندار گیلان خبرداد: خرید تضمینی برنج باقی مانده کشاورزان از امروز آغاز شد.

به گزارش تکنونامه گیلان دکتراسدالله عباسی در نشست کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه گذاری از آغاز خرید تضمینی برنج در استان خبر داد و گفت: با خرید تضمینی برنج باقی مانده شالیکاران ، نباید مشکلی در این خصوص برای کشاورزان ایجاد شود.
استاندار همچنین ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را مهمترین دغدغه مدیران مردمی دانست وافزود:مدیری که نتواند در زمان تصدی مسئولیت خود شغل ایجاد کند و یا گامی در جهت بهبود شرایط اقتصادی بردارد ،با ایده ال های یک مدیر مردمی فاصله دارد.

وی با اشاره به اشتغال در بخش کشاورزی ، افزود : میزان اشتغال بخش کشاورزی در گیلان ۱۵ درصد است که این آمار در کشور ۲۷ درصد میباشد.

دکتر اسدالله عباسی با بیان اینکه بهبود مشارکت اقتصادی در استان ۴۱ درصد است گفت: میانگین بهبود مشارکت اقتصادی در کشور ۴۷ درصد است و این آمار نشان می دهد که فعالیت‌های اقتصادی در گیلان رو به رشد است.

۴۶

دکمه بازگشت به بالا