عمومی

خطرناک ترین فیلم ها / ویروس ها در جهان چیست؟

خطرناک ترین فیلم ها / ویروس ها در جهان چیست؟

Covid-19 یکی از خطرناکترین بیماری هایی است که بشر بیش از سه ماه در جهان تجربه کرده است. در بسیاری از موارد با ویروس های کشنده ای روبرو شده ایم که حتی توسط واکسن یا دارو تشخیص داده نشده است. در این ویدیو با خطرناکترین و کشنده ترین ویروس ها آشنا می شوید.

مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوین و روایتگر: آرام توکلی

دکمه بازگشت به بالا