عمومی

خلاء نظارتی و ورود پرستارنماها به خدمات مراقبت در منزل

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری به پیشینه عدم صدور مجوز به مراکز پرستاری در منزل جدی پرداخت و گفت: جدی نگرفتن خدمات پرستاری در منزل و عدم بازرسی دقیق نیز منجر به ورود افراد غیرمجاز شده است. پرستاران بدون مجوز دچار مشکل می شوند. و ارائه خدمات و مراقبت های پزشکی بدون تخصص کافی.

حمیدرضا عزیزی در گفت وگو با تکنونامه. وی در خصوص توسعه مراکز پرستاری در منزل در سراسر کشور گفت: توسعه، تشویق و تعمیق فرهنگ پرستاری در منزل یا پرستاری فراگیر بسیار ضروری است، اما در شرایط کنونی متاسفانه ارتباط دانشگاه علوم پزشکی با آنها وجود دارد. معاون وزیر بهداشت برای صدور مجوز فعالیت برای این مراکز ضعیف است هوا زیاد. در تهران بیش از یک سال است که یک مرکز پشت مجوز داریم.

وی افزود: علیرغم اینکه می بینیم نسبت پرستار به تخت در مراکز درمانی بسیار پایین و حجم مراجعات و خدمات بسیار زیاد است و این مراکز مراقبت در منزل می توانند ظرفیت جدیدی برای کاهش مراجعات و حذف بیمارستان ها باشند. خدمات بیمارستانی از بیمارستان؛ این در حالی است که مسئولان مربوطه در صدور مجوز برای مراکز پرستاری در منزل یا مراکز تلفیقی پرستاری بسیار کم صبر و تاخیر هستند.

وی تاکید کرد: به عنوان مثال: آتش نشانی و مدیریت بحران در شهر تهران باید بر اساس آن باشد، در واقع برخی نواقص باعث می شود که فرآیند صدور پروانه کسب برای پزشک خانه تئاتر یا مرکز جامع پزشکی انجام شود. .

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری در خصوص مزایای مراکز مراقبتی و پرستاری در منزل گفت: با این مراکز بیمار برای همه مشکلات نیازی به مراجعه به بیمارستان ندارد و می تواند خدمات مناسب دریافت کند. در خانه. گسترش و تقویت مراکز به کاهش هزینه های خدمات درمانی در کشور کمک می کند و در عین حال خدمات با کیفیت، ایمن، در دسترس و مقرون به صرفه در این مراکز ارائه می شود و از حجم کاری بیمارستان ها نیز می کاهد.

وی با تاکید بر لزوم درک اهمیت مراکز پرستاری در منزل یا پرستاری کل نگر گفت: متاسفانه حجم پوشش بیمه ای برای این خدمات در نظر گرفته نشده است و یکی از دلایلی است که ممکن است استقبال عمومی از این مراکز را کاهش دهد. درست است که بیمه پایه شامل پوشش بیمه ای خدمات پرستاری در منزل نمی شود.

وی افزود: برخورد جدی با پرستاران در منزل و عدم نظارت دقیق نیز منجر به ورود افراد غیرمجاز و غیرمجاز به این معضل می شود و بدون تخصص کافی اقدام به درمان و درمان بیماری ها می کنند.

در انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا