عمومی

خودباوری و میدان دادن به جوانان بزرگ‌ترین دستاورد دفاع مقدس بود

محمد میرزایی حیدری در حاشیه تمدید قرارداد مقامات دولت اسلامی آزاد ، در مصاحبه با خبرنگار استانی آنا در ایلام ، گفت که دانشگاه اسلامی آزاد این سایت است. برای اشاعه ایدئولوژی بزرگوار امام ، مقام معظم رهبری و تبیین ارزش والای دفاع مقدس ، گفت: شجاعت ، ایثار و ایثار دوران دفاع مقدس بهترین نمونه برای توسعه نظام اسلامی است. به

وی افزود: مقاومت شرق و غرب ، اعتماد به نفس و سرکوب جوانان در میدان بزرگترین دستاوردهای دفاع مقدس است و ما پیشرفت فعلی کشور از جهات مختلف در برابر مقاومت هستیم. از فرماندهان جنگ “.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: دانشگاه آزاد اسلامی دارای قابلیت های سخت افزاری و نرم افزاری است و مدیریت جهادی و انقلابی امروزه یکی از بزرگترین نهادها در کشور است که دستاوردهای بزرگ دفاع مقدس را توضیح داده و دانشجویان را آگاه می کند. ” تنها راه مقابله با غرور جهانی است.

یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام اظهار داشت: مردم استان ایلام در جنگ شرم داشتند که دشمنان خود را به شیوه ای تاریخی بفروشند که این امر با کمترین امکانات و برای امامان جذاب بود (یعنی) ، به ویژه امام حسین (یعنی).

نقش استاد در توضیح موفقیت دفاع مقدس بی بدیل است

میرزایی حیدری با بیان اینکه نقش اساتید دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک دانشگاه ارزشمند و انقلابی در تبیین دستاوردهای دفاع مقدس بی نظیر است ، خاطرنشان کرد:.

وی تأکید کرد که تراز اربعین حسینی و هفته مقدس متبرک بود و ایلام قهرمان که زمانی خط مقدم جنگ اجباری بود امروز دروازه حرم امام حسین (ع) است.

به گزارش آنا ، مدیر دانشگاه آزاد اسلامی ایلام ، به مناسبت روز دفاع مقدس ، با حضور در باغ گل یادمانی ناشناخته ، با عقاید امام و جلاد عهد خود را تجدید کرد.

باغ گل متوفی ناشناس نیز توسط مسئولین دانشگاه لکه گیری و لکه گیری شد.

اعتماد به نفس و نشاط جوانی بزرگترین دستاوردهای حفاظت مقدس است.

اعتماد به نفس و نشاط جوانی بزرگترین دستاوردهای حفاظت مقدس است.

اعتماد به نفس و نشاط جوانی بزرگترین دستاوردهای حفاظت مقدس است.

در طول هفته مقدس ، برنامه های متنوع دیگری از جمله پیاده روی استادان و کارکنان و مسابقه کتابخوانی برای کارکنان ، اساتید و دانشجویان برگزار می شود.

اعتماد به نفس و نشاط جوانی بزرگترین دستاوردهای حفاظت مقدس است.

انتهای پیام / 4078/4117 /

دکمه بازگشت به بالا