علم و تکنولوژی

درخواست کمک ستادمبارزه با مواد مخدر از خیران برای ساماندهی معتادان متجاهر

به گزارش دکتر شفاف، دکتر اسکندر مومنی صبح امروز در بازدید از مرکز ماده 16 (نسبی) مراقبت، درمان و کاهش خطرات معتادان متجاهر ملارد در غرب استان تهران، سازمان معتادان متجاهر. یکی از آنهاست. اولویت اول در حوزه مبارزه با مواد مخدر، جمهوری نیز بر غلاف های ویژه تاکید دارد و برای داشتن یک سازمان جامع در این زمینه برنامه ریزی می کند.

وی با اشاره به اهمیت دوره های آموزشی گفت: پس از طی مراحل بهبودی، آموزش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این دوره ها در مرکز اقوام برگزار می شود.

دبیرکل سازمان ملل خاطرنشان کرد: کسانی که در این مراکز هستند، پس از سم زدایی و اقدامات اولیه و اقدامات روانی، مهارت هایی را که از مجموعه ای از این مهارت ها ناشی می شود، فرا می گیرند، محصولات خارج از مرکز سفارش داده می شوند و حتی کسری از درآمد را دریافت می کنند. . این افراد برگردانده خواهند شد.

مؤمنان می گویند: به عبارت دیگر، اگر معتاد معالجه شود و مهارت نداشته باشد، درمان به تنهایی کافی نیست; بنابراین، توانمندسازی این افراد بخش مهمی از شفا و از همه مهمتر آموزش و بازگشت به جامعه است.

وی گفت: این مجموعه برای ایجاد اشتغال کافی نیست و خیرین می توانند نقش مهمی در این امر ایفا کنند، زیرا دولت به تنهایی نمی تواند با این امر مقابله کند و رهنمودهای اجتماعی در این حوزه بسیار حائز اهمیت است. لذا از همه شما که اهل فضیلت و فاضل هستید خواهش می کنم در این موضوع نیز سهیم باشید.

بر اساس همه پرسی فرماندهی مبارزه با مواد مخدر؛ دبیر کل نگوین فو ترونگ در پایان گفت: مهمترین وظیفه مراقبت و راهنمایی معتادان متجاهر پس از درمان است که خانواده های زیادی دارد و از همه می خواهد که برای بازگرداندن معتادان به جامعه تلاش کنند و در این زمینه دبیر کل حزب نگوین فو ترونگ گفت. مبارزه با مواد مخدر وزارت بهداشت و رفاه در تلاش است تا معتادان متجاهر را به جامعه بازگرداند.

دکمه بازگشت به بالا