عمومی

رویان با زلزله ۴.۳ و خرمشهر با زمینلرزه ۳.۳ لرزیدند

خرمشهر در استان خوزستان هفته گذشته زلزله ای به بزرگی 3.3 ریشتر و رویان در استان مازندران زلزله 4.3 ریشتری را تجربه کردند.

به گزارش تکنونامه، هفته گذشته رویان در استان مازندران با زلزله 4.3 ریشتر، کنگ در استان هرمزگان و محمله در استان فارس هر کدام با زلزله 4.2 ریشتر و خرمشهر در استان خوزستان زلزله 3.3 ریشتر را لرزاند.

جزئیات زلزله هفته گذشته به شرح زیر است:

شنبه 12 دسامبر

مردم فارس با زلزله 3.9 ریشتری در عمق 27 کیلومتری زمین متاثر شدند و بلوک استان کرمان با زلزله 2.8 در عمق 10 کیلومتری زمین لرزید.

بهاباد استان یزد زلزله 3.7 را در عمق 7 کیلومتری زمین تجربه کرد که کانون آن در 48 کیلومتری بهاباد، 56 کیلومتری ساغند و 66 کیلومتری بافاق گزارش شده است.

شهرستان کنگ استان هرمزگان نیز زلزله ۴.۲ را در عمق ۸ کیلومتری زمین تجربه کرد که کانون آن در ۳۵ کیلومتری کنگ، ۴۱ کیلومتری بندر خمر و ۴۲ کیلومتری بندر لنگ گزارش شده است.

یکشنبه 13 دسامبر

فریدونشهر استان اصفهان و طبس خراسان جنوبی با زلزله ۲.۵، مشکین شهر استان اردبیل با زلزله ۲.۶، نصرت آباد سیستان و بلوچستان با زلزله ۲.۹ و شول آباد استان لرستان با زلزله ۳.۴ لرزاند.

دوشنبه 14 دسامبر

زمین لرزه ای به بزرگی 2.9 ریشتر در حسینیه استان خوزستان به وقوع پیوست.

بابامونیر استان فارس با زلزله ای به بزرگی 3.8 ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین لرزید و کانون این زمین لرزه در 16 کیلومتری بابامونیر استان فارس، 34 کیلومتری باشت و 40 کیلومتری دوگنبدان در استان کهگیلویه و بویار احمد بود. .

سه شنبه 15 دسامبر

استان خرمشهر استان خوزستان زمین لرزه ای به بزرگی 3.3 ریشتر در عمق 12 کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در 35 کیلومتری شهر خرمشهر و 40 کیلومتری شهرستان شادگان این استان گزارش شده است.

زمین لرزه ای به بزرگی 2.9 ریشتر در خوی استان آذربایجان به ثبت رسید.

چهارشنبه 16 دی

زلزله 2.9 دیباج استان سمنان، زلزله 2.7 در صفی آباد استان خراسان شمالی، زلزله 2.8 در خانوک استان کرمان، زلزله 2.5 ریگتری در نجف استان کرمان، زلزله 2.7 ریگتری در جهرم استان فارس و زلزله 2.7 ریگتری در مهران الف. در استان ایلام رخ داد.

شهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه در عمق 10 کیلومتری زمین و کانون این زمین لرزه در 4 کیلومتری شهرستان قصرشیرین و 24 کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب در این استان با زلزله 3 درجه ای لرزید.

پنجشنبه 17 دسامبر

بهاباد در استان یزد زلزله 2.8، شاهین شهر در استان اصفهان زلزله 2.9، علمرودشت در استان فارس زلزله 2.8 و جندق در استان اصفهان زلزله 2.8 را تجربه کردند.

رویان استان مازندران زلزله ای به بزرگی 4.3 ریشتر در عمق 28 کیلومتری زمین را تجربه کرد که کانون آن در 19 کیلومتری رویان، 22 کیلومتری پل و 22 کیلومتری نور این استان بود.

شهرستان محمله استان فارس با زلزله ای به بزرگی 4.2 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین لرزید که کانون این زمین لرزه در 5 کیلومتری شهرستان محمله، 14 کیلومتری شهر علمرودشت و 27 کیلومتری این استان بوده است.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.2 ریشتر در رشتخوار استان خراسان رضوی به ثبت رسیده که عمق آن در 10 کیلومتری و کانون آن در 13 کیلومتری رشتخوار، 36 کیلومتری سلامی و 37 کیلومتری دولت آباد این استان گزارش شده است. .

شهرستان کوخرد استان هرمزگان زمین لرزه ای به بزرگی 3 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون این زمین لرزه در 25 کیلومتری شهر کوخرد، 38 کیلومتری شهرستان بستک و 47 کیلومتری استان جناح گزارش شده است.

زمین لرزه ای به بزرگی 3.2 ریشتر در شهرستان میرآباد استان آذربایجان غربی در عمق 8 کیلومتری زمین به ثبت رسید که کانون آن در 15 کیلومتری شهر میر آباد و 25 کیلومتری شهر سردشت استان آذربایجان غربی بوده است.

جمعه 18 دسامبر

در بهاباد استان یزد زمین لرزه ای به بزرگی 3.7 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین ثبت شد که کانون آن در 26 کیلومتری بهاباد، 81 کیلومتری بافاق استان یزد و 82 کیلومتری کوه بنان استان کرمان بوده است.

زلزله 2.6 ریشتری در بابا منیر فارس و زلزله 2.5 ریشتری در یاسوکند کردستان به ثبت رسیده است.

در انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا