زمان استفاده از قارچ کش در درختان میوه

قارچکش

قارچکش ها ترکیباتی شیمیایی هستند که قارچ ها را نابود میکنند یا اینکه بدون نابود کردن قارچ باعث کنترل آنها می‌شوند که این چرخه سلامت گیاه را ضامن و باعث می‌شود. زمان استفاده از قارچ کش ها نیز بسیار مهم است. در ادامه قصد داریم زمان و نحوه مصرف قارچکش را بیشتر توضیح دهیم.

در گیاهان بیماری‌های گوناگونی وجود دارد که در صورت عدم توجه و پیگیری٬ علاوه بر خسارتهای زیاد و آسیب به گیاه می‌تواند باعث کاهش محصول و کیفیت آن شود. این مسئله از یکی از مهم‌ترین دلایل مصرف و توجه زیاد به قارچکش‌ها است .

قارچ کش ها می‌توانند باعث افزایش باروری گیاهان شوند٬ همچنین آنها با افزایش طول دوره انبار داری٬ از گندیده شدن سریع محصولات جلوگیری می‌کنند .

در مزارع راه های مختلفی برای مدیریت بیماری‌ها وجود دارد از جمله: تناوب کشت٬ نحوه و میزان دهی و… اما بهتر است برای ایجاد اطمینان در از بین رفتن قارچ ها و آفات از قارچکش‌ها استفاده شود .

بهترین قارچ کش سیستمیک  یکی از برنامه‌های سالیانه مزرعه داران است. زیرا قارچکش‌ها توانایی مقابله با بیماری‌های زیادی را دارند و عملیت های زراعی به صورت ساده نمی‌تواند مانع بروز بیماریهای مختلف شود .

 

انواع قارچ کش ها

قارچکش ها انواع مختلفی دارند که هرکدام از آنها خواص و ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند. اکنون به معرفی انواع قارچکشها٬ فایده های آنها٬ مقدار مصرف آنها و زمان مصرف آنها میپردازیم.

 • قارچکش بایکور نوعی قارچکش است که برای مبارزه با لکه سیاه سیب و سفیدک جالیز مصرف می‌شود که میزان مصرف آن 750 گرم در هزار مترمربع است که در سه زمان تورم جوانه٬ بعد از ریختن گل و مرحله آخر 10 روز بعد از ریختن گل مصرف شود؛
 • قارچکش داکونیل برای از بین بردن سفیدک درونی سیب زمینی و الترناریای گوجه فرنگی مصرف می‌شود که میزان مصرف آن 2 کیلوگرم در 1000 متر است؛ که در دو نوبت به فاصله 7 تا 14 روز مصرف شود؛
 • قارچکش فیلینت یا تری فلوکسی استروبین که به منظور سفیدک سطحی سیب و سبزیجات و کنترل لکه سیاه سیب مورد مصرف قرار می‌گیرد که 200 گرم در هر 1000 متر مربع و به هنگام آلودگی قارچی مصرف می‌شود؛
 • قارچکش ردومیل برای مبارزه با آفتهای سفیدک داخلی سبزیجات و گیاهان جالیزی به میزان 20 تا 25 کیلوگرم در هر هکتار به هنگام بروز اولین نشانه های بیماری در فاصله 15 روز تکرار استفاده می‌شود؛
 • قارچکش کولیس به منظور کنترل بیماری سفیدک هلو وشلیل مورد استفاده قرار میگیرد که میزان مصرف آن نیم لیتر در هزار مترمربع و در سه نوبت است که با توجه به میزان آلودگی بین 7 تا 10 روز یکبار٬ قرار دارد مورد مصرف قرار می‌گیرد؛
 • قارچکش مانکوزب برای از بین رفتن آفات الترناریا و سفیدک سیب زمینی و گوجه فرنگی و سفیدک داخلی یونجه و … مصرف می‌شود و مقدار مصرف آن یک تا دو کیلوگرم در هر هکتار و در فاصله 7 تا 10 روز می‌باشد؛
 • قارچکش مونسرن برای رفع شوره سیاه سیب زمینی مصرف می‌شود که میزان مصرف آن یک و یک چهارم لیتر در ازای یک تن غده است که پس از برداشت٬ مصرف می‌شود؛
 • قارچکش کالکسین یا تری دیمورف به منظور از بین بردن آفت سفیدک حقیقی چغندر و با دور 75 سی سی در هر هکتار و در زمان 2 الی 3 نوبت با فاصله 20 روز مورد مصرف واقع می‌شود؛
 • قارچکش دو مارک برای از بین بردن سفیدی حقیقی گیاهان و سبزیجات به میزان سه دهم لیتر در هر هکتار مورد مصرف قرار میگیرد و درهنگام آلودگی گیاه مورد مصرف واقع می‌شود؛
 • قارچکش توپاس یا پنکونازول برای کنترل آفات سفید حقیقی مو به میزان 125 سی سی در هر هزار متر مربع مورد استفاده قرار میگیرد و زمان مصرف آن به هنگام مشاهده اولین علایم آلودگی است که میتوان آن را در صورت نیاز 14 تا 18 روز بعد مجددا سمپاشی را تکرار کرد و فاصله زمانی آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 14 روز است؛
 • قارچکش ایمپکت یا فلوتریافول برای کنترل زنگها و سیاهک غلات مورد استفاده قرار می‌گیرد که به میزان یک لیتر در هکتار می‌باشد. همچنین زمان مصرف آن هنگامی است که 80 درصد بوته ها به سنبله رفته باشند؛
 • قارچکش روال تی اس که در از بین بردن لکه قهوه ای نواری جو و زردی نخود استفاده می‌شود به میزان یک تا دو لیتر در هر هکتار موثر است و زمان مصرف آن هنگام ملاحظه قارچ ها در فاصله دو هفته ای مورد استفاده قرار میگیرد؛
 • قارچکش اکسی کلرور مس برای مبارزه با آفات آتشک سیب و گلابی٬ بیماری لب شتری هلو٬ آفت بلایت گردو و … مورد استفاده است که میزان مصرف آن دو لیتر در هزار مترمربع است که در 4 نوبت مورد استفاده قرار میگیرد:
 1.  نوبت اول مرحله تورم جوانه
 2.  نوبت دوم زمان باز شدن 5 درصد از شکوفه ها
 3. نوبت سوم هنگام باز شدن 50 درصد شکوفه ها
 4. نوبت چهارم در زمان باز شدن کامل شکوفه ها

طبقه بندی قارچکش ها

1- میزان تحرک در گیاه

قارچکش حفاظتی: نوعی از قارچکش است که به درون بافت برگ نفوذ نمی‌کند و روی آن باقی میماند. این قارچکش ها به گونه ای عمل می‌کنند که از ورود قارچ به درون برگ پیشگیری می‌کنند. به همین دلیل باید پیش از آلودگی گیاه از آن استفاده کرد.

 قارچ کش کاربندازیم: نوعی قارچکش است که به درون بافت گیاه ورود می‌کند و دارای تحرک درون گیاه است. و به دو صورت موضعی و سراسری عمل میکند.

2- نقش قارچکش در محافظت از گیاهان

عوامل پیشگیرانه: برخی از قارچکش ها وجود دارند که قبل از آلوده شدن گیاه مورد استفاده قرار میگیرند٬ که در تولید محصول سالم و مناسب نقش زیادی دارند. قارچکش بردوفیکس نوعی از این قارچکش ها است که فاقد بقایای سمی است.

کنترل بیماری در ابتدای آلودگی: برخی از قارچکش ها وجود دارند که پیش از زمانی که قارچها نفوذ زیادی پیدا نکرده اند استفاده می‌شوند و زمان استفاده آنها 24 تا 72 ساعت پس از آلودگی است.

کنترل بیماری در شدت بالا: این نوع قارچکش ها پس از آلودگی زیاد توانایی از بین بردن قارچها را دارند.

کاهش دهنده بیماری های قارچی: استفاده ازین نوع قارچکش ها می‌تواند مقدار بیماری قارچی را در گیاهان کاهش دهند.

3- طیف فعالیت

نوعی قارچکش های یک نقطه اثر هستند که تنها در یک نقطه فعالیت دارند. به عبارت دیگر تنها در برابر یک نوع آنزیم یا پروتئین حیاتی قارچ فعال هستند.

نوع دیگری از قارچکش ها چند نقطه اثر هستند که در مسیرهای مختلف متابولیک درون قارچ اثرگذارند. به همین دلیل توانایی از بین بردن قارچها از طبقات و گروه های مختلف را دارند.

4- قارچکشها به روش های مختلفی می‌توانند قارچها را از بین ببرند. مانند آسیب زدن به بافت سلولی٬ مداخله در روندهای کلیدی مانند تولید انرژی و تنفس و …

5- گروه شیمیایی

در این نوع از طبقه بندی به اینکه قارچکش از مواد الی یا مواد معدنی ساخته شده است توجه می‌شود

دکمه بازگشت به بالا