علم و تکنولوژی

ضرورت تدوین احکام کارآمدتر و کمی‌تر در نظام سلامت کشور

رئیس اداره بازرسی ضمن حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اجرای رکورد «یک درصد افزایش مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال 1401 تا 14 آبان 1401» را مورد بحث و بررسی قرار داد. و همچنین اجرای ششمین برنامه توسعه بهداشت عمومی و خانواده

به گزارش تکنونامه، در گزارش ارائه شده از سوی رئیس دیوان محاسبات، آمده است که بر اساس قانون بودجه، هر ساله یک درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه می شود که این میزان مالیات بر ارزش افزوده است. باید باشد. به منظور پیشگیری و مدیریت همه جانبه درمان مردم، به مردم روستاها و شهرهای با جمعیت 20000 و کمتر از 20000 نفر و جوامع فاقد عزیزان اختصاص داده می شود، پس از دستیابی به اهداف فوق، تکمیل تجهیزات بیمارستانی و درمان تکمیل می شود. . مراکز اولویت دار برای بیمارستان های مناطق توسعه نیافته و غیره.

در این قانون بر پرداخت هزینه های پرسنلی مانند: حقوق و دستمزد، اضافه کار، رفاه، پاداش، پاداش، عملکرد، محصول، مدیریت، تغییر کار، بدهی و غیره و هزینه های اداری از جمله اداری تاکید شده است. تدارکات. مبلمان و لوازم اداری را از این مکان ارسال نکنید.

حسابرسی دیوان محاسبات کشور حاکی از آن است که از این تکلیف قانونی در مجموع بیش از 13 میلیارد تومان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت شده است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، اهداف اصلی این پرداخت ها به شرح زیر است:
– سازمان بیمه سلامت: اجرای تفاهم نامه و سامانه ارجاع پزشک خانواده برای ساکنان روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر.
– کمیته مسئول صرفه جویی در هزینه درمان بیماران: پرداخت بدهی خرید واکسن کرونا
– سازمان غذا و دارو: برای خرید و توزیع مکمل ها و واکسن آنفولانزا
– ساماندهی اداره ساختمانها و تأسیسات اعم از دولتی و دولتی: طبق نقشه بیمارستان در شرف اجرا با رعایت مناطق محروم و الزامات طرح بیمارستان لغو شده تکمیل شود.
– شرکت توسعه و تجهیزات بهداشت و درمان و تجهیزات پزشکی کشور: تکمیل طرح بیمارستانی که مطابق با مناطق محروم و الزامات طرح بیمارستان لغو شده اجرا می شود.
– اداره کل گردشگری و شهرسازی استان: تکمیل بر اساس طرح بیمارستانی که قرار است اجرا شود با رعایت مناطق محروم.
– اورژانس استان تهران: جهت تکمیل و تجهیز بیمارستان ها و بهداشت
– سازمان انتقال خون ایران: جهت تکمیل و تجهیز بیمارستانها و بهداشت
– انستیتو پاستور ایران: جهت تکمیل و تجهیز بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی
– دانشگاه علوم پزشکی: بخش بیماری سالک و پشه‌های آئدس
با وجود مشخص بودن محل هزینه این پرداخت ها، شاهد انحرافاتی هستیم که باید در کسر بودجه سال 1401 مشخص شود، اما گزارش کسر بودجه سال 1400 نشان از انحرافاتی در عملکرد دانشکده پزشکی دارد. علم در استفاده از اعتبار یک درصدی مالیات سهم سلامت در سال مذکور.

در بخشی دیگر از این گزارش جناب آقای بذرپاش رئیس بازرسی کل کشور به اجرای برنامه ششم توسعه حوزه سلامت پرداختند.

بر اساس بازرسی دیوان عالی کشور، 35.5 درصد از مفاد قانون طرح ششم توسعه در حوزه سلامت، بیمه، سلامت زنان و خانواده به 35.5 درصد رسیده که 42 درصد آن برخی از انتظارات را برآورده کرده است. حدود 16 درصد مهلت قانونی را رعایت نکرده اند و حدود 7 درصد از محکومیت ها هنوز اجرا نشده است.

برخی از مهمترین تصمیماتی که هنوز به اهداف قانونی نرسیده اند عبارتند از: مدیریت بیمه سلامت برای همه افراد جامعه، نسبت کمی و کیفی آموزش پرسنل پزشکی، واکسیناسیون و افزایش اقدامات پیشگیرانه کشور، رعایت سیاست های کلی جمعیت، سلامت مادر و کودک و ارتقاء. نرخ مرگ و میر مادران و کودکان با یارانه دولتی برای حق بیمه سرانه از طریق ارزیابی است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، حدود 10 درصد از جمعیت کشور (حدود 8.5 میلیون نفر) فاقد بیمه هستند که اتخاذ پوشش بیمه اجباری برای همه افراد ضروری است.

در تعیین هزینه بیمه پایه سلامت خانوار به عنوان سهمی از درآمد سرپرست خانوار هدف محقق شده است نشان نماینده مجلس. بیش از 91 درصد مراجعین تحت پوشش بیمه پایه سلامت هستند و 75 هزار نفر تحت عنوان پناهندگان غیر آسیب پذیر به این اداره مراجعه کرده اند که از این تعداد بیش از 3500 نفر بیمه با پوشش پرداخت کرده اند.

می توان گفت در دو سال اول اجرای قانون برنامه ششم راه اندازی سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان به دلیل نبود زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری هنوز اجرایی نشده است. ضمناً این خدمات فقط به بیمه‌گران صندوق‌های روستایی و مناطق روستایی و شهری با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر در قالب پزشک خانواده و سامانه‌های ارجاع و صرفاً از بخش دولتی ارائه می‌شود.
در حال حاضر در بیش از 600 بیمارستان دولتی دانشگاهی اطلاعات ارائه خدمات سلامت به بیمه شدگان از طریق سامانه سپاس به پرونده بیماران داخلی سازمان الکترونیک ارسال و بر اساس آن پردازش و پرداخت می شود.
توصیه دیوان محاسبات به منظور ارتقای نظام سلامت بر اساس سیاست کلی سلامت، این است که اهداف، شاخص‌ها و اقدامات کمی و کیفی در نظر گرفته شده در برنامه هفتم در محدوده اهداف و اطلاعات قابل دسترس به وضوح و روشنی مشخص شود. در رابطه با سال پایه (1401) به منظور نظارت مستمر، قانون برنامه هفتم در جدول ها و ضمایم برنامه درج شود.

در انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا