عمومی

ضرورت تشکیل کارگروه مشترک با وزارت صمت و جهاد کشاورزی در حوزه داروهای گیاهی

آموزش

رئیس دفتر داروهای ایران و وزارت بهداشت بر لزوم تشکیل کارگروه مشترک با وزارت سکوت و جهاد کشاورزی در زمینه طب سنتی تأکید کرد.

به گزارش تکنونامه ، دکتر نفیسه حسینی یکتا در دیدار با وزیر بهداشت اظهار داشت: یکی از مباحثی که باید به آن اشاره کنم داروی گیاهی است ، زیرا این توانایی از بین رفته و ما به اندازه کافی از آن استفاده نمی کنیم ، بنابراین همین است. در همین راستا باید با وزارت سکوت و جهاد کشاورزی کارگروه تشکیل دهیم و تصمیمات مؤثرتری در زمینه طب سنتی بگیریم.

نقض برخی از عطرها یک مشکل بزرگ است

وی در خصوص نظارت بر عطرها و جلوگیری از سوءاستفاده گفت: در این حالت باید هم اقدامات منفی و هم مثبت انجام دهیم. در برخی موارد ، مساعدت این اداره و دستیاران مسئول بازرسی ها بسیار مفید است. نقض برخی از عطرها یک مشکل بزرگ است. به عنوان مثال ، بسیاری از داروهایی که برای درمان چاقی استفاده می شود حاوی کورتیکواستروئیدها هستند و بسیاری از داروهایی که برای ترک اعتیاد به مشتری ها فروخته می شود شامل مواد مخدر است.

به گزارش وبدا ، دکتر حسینی یکتا با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر استفاده از داروهای اضافی سنتی و داروهای گیاهی در مراکز درمانی ، کلینیک ها و بیمارستان ها ، اظهار داشت: در مورد مراکز درمانی ، ما در وهله اول قصد اصلاح داریم. شیوه زندگی و آموزش کارکنان بهداشت را در دستور کار خود قرار دهید و در مرحله بعد ، در مورد گیاهانی که در این مراکز قابل ارائه هستند نتیجه گیری کنید.

در پایان پیام

دکمه بازگشت به بالا