علم و تکنولوژی

طراحی ماسک با پارچه قلمکار اصفهان

“هنرمندان اصفهانی همزمان با روز پرستار از تلاش برای طراحی ماسکهایی برگرفته از هنر و نمادها به فکر می کنم با تحسین از افسر پزشکی کشور بخشی از ماسکها رفت به خواهر شهر اصفهان در جهان”

مهدی تمیزی-یکی از اعضای تیم طراحی ماسک و مدیر موزه ذهن, هنر معاصر,اصفهان,ایران, در مصاحبه NGI!, با گوینده ، درباره این اقدام توضیح داد که نیاز به یک نگاه شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان با اقدامات مقامات ارشد در این شرکت توسط هنرمندان در زمینه های مختلف از ادبیات و سینما و یا موسیقی و هنرهای تجسمی با هدف و در تاریخ ثبت شده و مورد شرایط حاکم در جامعه به پایان رسید متولیان اصفهان, این شهر همچنین طراحی جدید را در طول روز پرستار از افسر پزشکی کشور و در واقع جهان بوی مایع منی آنها.

او نشان می دهد که شهرداری اصفهان, آینده توسعه خدمات برای شهروندان اصفهان, چهره جدید هنر طراحی آن را هم اجرا شد که شاید آن می تواند شامل عنوان اثر در زمینه صنایع خلاق و صنایع دستی است که این نام،: اثرات این بازوی چپ طرف برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مفید خواهد بود و از سوی دیگر پشتیبانی از یکی از صنایع دستی مشهور اصفهان در آن کمک می کند.

تمیزی با اشاره به این که ماسک ایجاد شده توسط گروه هنر اصفهان با پارچه لباس و ویژه قلمکاری همیشه قبل از اضافه کردن را جلو داده ها از اصفهان”برج قوس”تصویر آن را نیز سردر بازار ترکیه است. نه,میدان, نقش, نقش برگزار شد که کیسه های قبل صبر کنید.

او گفت که یک اثر هنری توسط گروه کاری در زمینه مد و سعی کنید برای کمک به تسکین دلارا خدا و با اجرای فرهنگ شهرداری اصفهان طراحی و اجرا شده در سطح ملی و بین المللی توزیع آن می گویند همزمان با روز پرستار-۲۳ اردیبهشت–طرح در اولین رونمایی و برای نماد بخشی از آن می خواهید جامعه پزشکی و درمان علائم در بیمارستان از اصفهان اهدا شده است…

به گفته مدیر موزه از ذهن هنرهای معاصر اصفهان در بخشی از این ماسک نیز به ۱۳ شهر خواهرخوانده اصفهان از جمله”چین است. نه”در چین”جهان است. نه”و”فرایبورگ”در آلمانی ارسال خواهد شد و سپس از برنامه ریزی انجام شده و تعدادی از طراحی ماسک دوستان چند نقطه جهان فرهنگي مانند سازمان ملل متحد و وزارت بهداشت جهانی ارسال می شود.

پایان متن

دکمه بازگشت به بالا