علم و تکنولوژی

طرح مفهومی خودرو کونیگزگ کونیگزی منتشر شد

طراحی مفهومی و نهایی خودرو کونیگزگ کونیگزی منتشر شد

تفسیر مفهوم ماشین کونیگزگ کونیگزی توسط ماکسیمیلیان اشنایدر ، موثر در عمل است. ابرخودرو طراحی شده توسط یک طراح کونیگزگ طراحی می تواند بیشتر از صفحه Instagram نیز مشاهده ماشین کونیگزی از کونیگزگ مانند چرخهای فرو رفته در گوشه و کنار و در آینه در مقابل یک زن و به عنوان گسترده ای را شامل می تواند به عنوان یکی از شرکت های خودرو یاد می شود.

طراحی مفهومی و نهایی خودرو کونیگزگ کونیگزی منتشر شد

اگر چه بیشتر قابل توجه و آن را خیره کننده ترین ویژگی های بصری دو قرن است که در جلوی ماشین و از شما هود به شیشه جلو خودرو بعدی است که به شما. این دو مولفه برجسته از مدافع قیمت تا پایان و از سمت عقب نیز انجام شده و یکی از ویژگی های طراحی مدرن در کونیگزگ داکتر زلمی رسول. این طراحی خاص این ابزار نشان می دهد زیبایی از موفقیت در آینده

طراحی مفهومی و نهایی خودرو کونیگزگ کونیگزی منتشر شد

آن است که نور آن کشیده بال عقب گلگیر به یان قهرمانانه عمل جایگزین در طراحی به سختی می توان گفت که در این ماشین سپر وجود دارد و آن دستگاه که به نظر می رسد و می خواهد پلاک خودرو نصب می شود.

طراحی مفهومی و نهایی خودرو کونیگزگ کونیگزی منتشر شد

این طرح اگر چه تنها سوراخ بینظیر است و تمام ویژگی های خودروساز.

motor1.com

۲۱۲۱

دکمه بازگشت به بالا