علم و تکنولوژی

فعالیت ۷۰۰۰ پزشک خانواده در کشور

مدیرکل دفتر خدمات سلامت عمومی سازمان بیمه سلامت ایران از فعالیت هفت هزار پزشک خانواده در کشور خبر داد.

به گزارش تکنونامه، مسعود مشایخی گفت: کارکرد هر سیستم بیمه ای کاهش ریسک برای افراد است تا بیماران به دلیل هزینه های درمان از خدمات غافل نشوند.

وی با اشاره به اینکه اساس نظام ارجاع و پزشک خانواده از منظر بیمه است، افزود: نکته بارز این است که در تمامی مقالات علمی معتقدند بهترین نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده است.

آقای مشایخی افزود: در نظام پزشکی خانواده و ارجاع اگر برای خدمات به ارائه دهنده سطح یک مراجعه شود به طور میانگین بیش از 80 درصد تقاضا وجود دارد و در صورت تشخیص پزشک بیمار بیمار را ارجاع می دهد. برای پزشکان متخصص و فوق تخصص..

در انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا