عمومی

ماجرای زنی که فرعون شد

فراعنه بر دوره طولانی تاریخ مصر تسلط داشته اند و «رامسس دوم» و «توت عنخ آمون» از مشهورترین فراعنه هستند. اگرچه بیشتر مردان به عنوان فرعون حکومت می کردند، اما اسناد تاریخی نشان می دهد که هنوز برخی از زنان به عنوان فرعون بر تخت سلطنت می نشینند.

به گزارش تکنونامه، هتشپسوت یکی از مهم ترین فراعنه مصر باستان بود. در برخی منابع تاریخی از او به عنوان دومین فرعون زن نام برده شده است. او در تاریخ مصر به عنوان «سوباک نفرو» جایگاه منحصر به فردی دارد.

هاتشپسوت در ابتدا به عنوان “همسر پادشاه بزرگ” فرعون توتموس دوم شناخته می شد، اما پس از مرگ همسرش، به مرور زمان قدرت را به دست گرفت. او در طول تاریخ مصر باستان حکومت کرد، زمانی که مصر شکوفایی را دید. در دوران سلطنت هتشپسوت، معابد زیادی برای بزرگداشت 21 سال سلطنت او ساخته شد.

او در حدود سال 1507 قبل از میلاد به دنیا آمد و دختر بزرگ فرعون توتموس اول بود، اما به عنوان ولیعهد شناخته نمی شد. در عوض، این توتموس دوم، پسر همسر دوم فرعون بود که تاج و تخت را به دست گرفت. بنابراین، طبق سنت حاکمان مصر باستان، هاتشپسوت با برادر ناتنی خود ازدواج کرد و ملکه و «شاه» شد.

داستان زنی که فرعون شد

نقش برجسته “Thothmose II”

هاتشپسوت و توتموس دوم تنها یک فرزند داشتند. دختری به نام “نفرو را”. بنابراین، هنگامی که توتموس دوم به طور ناگهانی درگذشت و پس از مدت کوتاهی از حکومت بر مصر، پسر همسر دومش، توتموس سوم، وارث تاج و تخت اعلام شد. با توجه به اینکه توتموس سوم برای حکومت خیلی جوان بود، هتشپسوت به عنوان نایب السلطنه پسر خوانده اش انتخاب شد و به مدت هفت سال در این سمت حکومت کرد.

هتشپسوت پس از هفت سال نایب السلطنه بر تخت سلطنت نشست و فرعون شد. بنابراین، او مانند یک پادشاه در تصویر باقی مانده به نظر می رسد. لباس فرعون، تاج و ریش جعلی. حتی بدن او را مرد توصیف می کنند.

داستان زنی که فرعون شد

ساردیس “هشتوپسوت” “اوزیریس”، خدای جهان اموات و زندگی پس از مرگ در اساطیر مصر باستان است.

زمانی که هتشپسوت به حکومت رسید، مصر دوران موفقیت بزرگی را تجربه می کرد. بنابراین به جای هدایت اردوگاه های نظامی، بر ساخت راه های تجاری و پروژه های ساختمانی تمرکز کرد.

در واقع، او شاهد اجرای صدها پروژه ساختمانی بود و بسیاری از این ساختمان ها به افتخار هتشپسوت ساخته شدند.

هشتپسوت برای خود معبدی ساخت

هتشپسوت در طول 21 سال سلطنت خود شاهد ساخت معبد هتشپسوت بود. معبدی که به او و همسرش تقدیم شده است.

داستان زنی که فرعون شد

معبد هتشپسوت در اقصر

این معبد مجلل که امروزه نیز پابرجاست، در میان صخره های اقصر ساخته شده و یکی از زیباترین نمونه های معماری و مهندسی مصر باستان به شمار می رود.

هتشپسوت در کنار پادشاه به خاک سپرده شد

پس از مرگ هتشپسوت در حدود سال 1458 قبل از میلاد، او در دره پادشاهان به خاک سپرده شد. موقعیت او به عنوان فرعون، دفن او را به عنوان یک “شاه” نامناسب کرد. بنابراین در مقبره پدر هتشپسوت یعنی توتموس اول تغییراتی ایجاد شد به طوری که هتشپسوت در کنار او به خاک سپرده شد.

پس از مرگ هتشپسوت

پس از مرگ هتشپسوت، فرعون بعدی، توتموس سوم، و پسرانش سعی کردند تمام شواهد هتشپسوت را از سوابق تاریخی پاک کنند. برای این کار نام «هتشپسوت» را از روی کتیبه ها حذف کردند و تصویر او را تغییر دادند.

داستان زنی که فرعون شد

مجسمه هاتشپسوت که به شکل ابوالهول ساخته شده است در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری می شود.

البته شواهد کافی برای نشان دادن جایگاه هتشپسوت در تاریخ. با این حال، تصمیمات توتموس سوم و پسرانش در مصر باستان رایج نبود، و بسیاری از مورخان تصور می کنند که قبل از هاتشپسوت و سوبکنفرو، فراعنه زن بسیاری وجود داشته اند که به راحتی از سوابق تاریخی حذف شده اند.

داستان زنی که فرعون شد

مادر هتشپسوت

در انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا