عمومی

مجلسی: قطعنامه حقوق‌بشری در یک حالت مصیبت‌آفرین می‌شود

مهسا مژدهی: مناقشه حقوق بشر ایران با کشورهای غربی منجر به صدور قطعنامه ای از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل شده است. این قطعنامه با 25 رای موافق، یک کمیته حقیقت یابی ایجاد کرد. اما این اتفاقات در مجامع بین المللی در چه سطحی و با ضمانت های اداری می تواند بر ایران فشار بیاورد درست است؟

فریدون مجلسی کارشناس مسائل بین الملل در گفت و گو با تکنونامه به اهمیت این قطعنامه پرداخت.

مجلسی: جلوگیری از این فاجعه ممکن نیست مگر اینکه...

بیشتر بخوانید:

کشورهای غربی در حال ایجاد زمینه برای قرار دادن ایران تحت فصل هفتم منشور ملل متحد هستند

حقوق بشر را برای فشار بر ایران انتخاب کنید!

آقای فریدون مجلسی درباره اهمیت قطعنامه شورای امنیت برای ایران گفت: این قطعنامه مربوط به شورای امنیت نیست که تضمین شده است به سرعت اجرا شود. ایران می تواند گروه حقیقت یاب را بپذیرد یا نپذیرد و خودشان می توانند با استفاده از امکانات مجازی و واقعی که دارند بررسی کنند و گزارش های مختلفی بدهند. آن گزارش عملکرد عادی را تضمین نمی کند. این اقدام را می توان مبنای فعالیت های انجام شده برای آماده سازی اذهان مردم داخل و خارج از ایران دانست. گاهی جنبه هشدار دهنده و ذهنی دارد. مشکل اینجاست که تقریباً هیچ یک از کشورهای خاورمیانه استانداردهای حقوق بشر سازمان ملل را رعایت نمی کنند و هنوز هم برای این موضوع توضیحاتی ارائه می دهند. اما در مورد جمهوری اسلامی ایران، طرفین از اقدامات روانی استفاده کردند.

او اضافه کرد: شواهد نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد ارجاعات به راه‌حل‌های حقوق بشری شامل اقدامات پیگیری شده است. آن وقت است که هشدارهای مختلف یا مناطق جنگی در قالب کشتار دسته جمعی وجود دارد. نمونه هایی از آنها را در صربستان و بوسنی و هرزگوین داریم. در لیبی هم همینطور است. پس از این مصوبات، اقداماتی مانند ممنوعیت پرواز و اقدامات شدیدتر در آن کشورها اجرا شد. به نظر آنها وضعیت ایران آنقدرها هم بد نیست. اما تهدید به افزایش بیش از 60 درصدی، پاسخی به این قطعنامه است و اینکه جمهوری اسلامی در تمام اقدامات گذشته خود اقداماتی را انجام داده و غرب را تهدید کرده است.

او گفت: قبل از این اتفاقات، یعنی قبل از اینکه تقویت به 60 درصد برسد، شورای حکام علیه ایران تصمیم گرفت و به شورای امنیت فرستاد و در آنجا باب مکانیزم محرک باز شد. همه اینها می تواند شرایط بدی را برای ایران ایجاد کند. به ویژه در شرایط ارتجاعی داخل ایران و اینها زمینه را برای تبلیغات گسترده غرب و واکنش شدیدتر فراهم کردند. در اینجا مردم انتظار دارند تهدیدی که به مردم ایران آسیب می زند با واکنش مناسب از بین برود این امر مستلزم اقداماتی است که هم توجه مردم ایران را به خود جلب کند و هم از تلقی جامعه جهانی ایران به عنوان کشوری ماجراجو و دیوانه جلوگیری کند.

مجلسی در پایان گفت: تصمیمات سیاسی در کشورهای رقیب اتخاذ می شود و گزارش کمیسیون حقیقت یاب فقط عملی است. اگر نخواهند اقدامی انجام دهند و شفاهی محکوم کنند، می توان در همین حد استفاده کرد. اما اگر بخواهد به تهدیدات، اعلام سایر کشورها و مواضع رهبران بین المللی و خدای ناکرده ادامه دهد، با اقدام محدود در مورد تاسیسات هسته ای خاتمه خواهد داد و پاسخ طرف ایرانی ممکن نخواهد بود، بله. برای جلوگیری از بلایا.

311312

دکمه بازگشت به بالا