عمومی

مجوز منطقه ویژه اقتصادی از مهم ترین اقدامات دولت در بروجرد

به گزارش لرستان تکنونامه، مجید منامی در این خصوص گفت: تبدیل بروجرد به منطقه ویژه اقتصادی می تواند زمینه ساز رشد اقتصادی و اشتغال در این شهرستان شود.

دکمه بازگشت به بالا