علم و تکنولوژی

مداوای سرطان‌هایی که به درمان‌های عادی پاسخ نمی‌دهند

ب‌نیوزاب‌ینونیوز:

درمان سرطان که متکی به تقویت سیستم ایمنی بدن برای کمک به مقابله با تومورها است ، انقلابی در درمان سرطان ایجاد کرده است و بسیاری از بیماران پاسخ مثبت داده اند. این روش همچنین در افزایش طول عمر بیمار نقش دارد. با این حال ، درمان بسیاری از سرطان ها با سرکوب سیستم ایمنی هنوز دشوار است.

آزمایشات بالینی محققان دانشگاه کمبریج نشان داده است که دارویی به نام پلریکافور می تواند پاسخ ایمنی را در توموری تحریک کند که احتمال پاسخ دادن به ایمنی درمانی معمولی کمتر است. این روش می تواند منجر به ایجاد یک گروه درمانی به نام آزمایش های سرکوب سیستم ایمنی شود. محققان امیدوارند با استفاده از این روش چندین سرطان جدی را درمان کنند.

سنجش ایمنی یک روش ایمنی درمانی برای سرطان است که بخشی از سیستم ایمنی بدن به نام سنجش ایمنی را هدف قرار می دهد. عملکرد این بخش تنظیم و کنترل وسایل ایمنی است. روشهای درمانی مبتنی بر این روش می توانند سلولهایی را که خود را از حمله سیستم ایمنی بدن محافظت می کنند هدف قرار دهند و بنابراین به درمان پاسخ نمی دهند.

در یک کارآزمایی بالینی ، این روش با استفاده از دارویی به نام پلریکافور انجام شد که در آن 24 بیمار به مدت نیم هفته دارو را مصرف کردند. این بیماران دارای سرطان روده بزرگ و سرطان روده بزرگ هستند. نتایج نشان می دهد که پس از دوره درمان ، سلولهای ایمنی به تومور نفوذ کرده اند ، که سیگنال بسیار خوبی برای بهبود تومور است. این روش در صورت توسعه می تواند سرطان شدید را درمان کند.

نتایج این مطالعه در آکادمی ملی علوم منتشر شد.

دکمه بازگشت به بالا