علم و تکنولوژی

مردم لرستان بیش از ۱۲ هزار واحد خون اهدا کردند

تکنونامه/ لرستان به گفته رئیس شرکت خون لرستان بیش از 12 هزار نفر در استان خون اهدا کرده اند.

علی سوری گفت: نیکوکاران استان در سه ماهه نخست امسال 12 هزار و 181 واحد خون به مراکز درمانی اهدا کردند.

وی با بیان اینکه در این مدت 13 هزار و 949 نفر به مرکز اهدای خون استان اعزام شده اند، گفت: مرکز خون استان 12 هزار و 181 مورد آزمایش خون قرار داده است که از این تعداد 11 هزار و 137 نفر، هزار و 44 نفر زن بوده اند.

وی گفت: از این تعداد 6052 نفر اهداکنندگان مستمر خون هستند.

رئیس شرکت خون لرستان گفت: خیران استان 40 هزار واحد خون به مراکز درمانی و بیماران اهدا کرده اند که سال گذشته با کمبود مواجه بود.

اتمام قرار دادن

دکمه بازگشت به بالا