علم و تکنولوژی

معرفی ۲۶ بیماری خاص و صعب‌العلاج به بیمه سلامت/افزودن تدریجی ۲۰ بیماری دیگر

معرفی 26 بیماری خاص و صعب العلاج بیمه سلامت / اضافه شدن تدریجی 20 بیماری دیگر

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به تشکیل صندوق حمایت از بیماران خاص، بیماران صعب العلاج و نادر و بودجه در نظر گرفته شده در این زمینه، گفت: تاکنون 26 نوع بیماری در کشور مورد استفاده قرار گرفته است. بیمه سلامت از طریق جاده معاون درمان بیماری های صعب العلاج و خاص و به تدریج حدود 20 بیماری دیگر را به صندوق اضافه خواهیم کرد.

به گزارش تکنونامه، دکتر سعید کریمی در نشست خبری با خبرنگاران، درباره صندوق بیماران خاص و صعب العلاج، گفت: گاهی اوقات فردی به بیماری محدودی مبتلا می شود تا در یک بازه زمانی خاص بهبود پیدا کند، اما گاهی اوقات بیمار به بیماری مبتلا می شود که در برخی مواقع بیمار دچار بیماری می شود. . عمر با اوست یا هزینه درمان استخوان شکسته را دارد. این بیماران خاص، نادر و صعب العلاج نیاز به توجه ویژه دارند. ایده ایجاد صندوقی با بودجه 5 هزار میلیارد تومانی است که در اختیار بیمه سلامت قرار می گیرد. این بدان معنا نیست که منابعی که قبلاً برای این بیماران اختصاص داده شده بود حذف شود، بلکه این صندوق علاوه بر مبلغ قبلی است.

او اضافه کرد: تا امروز 26 نوع بیماری از طریق معاون وزیر در درمان بیماری های صعب العلاج به بیمه سلامت معرفی شده است و به ویژه 20 بیماری دیگر را به تدریج به صندوق اضافه خواهیم کرد. شاید منابع برای همه بیماری ها کافی نباشد اما تلاش ما بر این است که در بودجه 1402 منابع را افزایش دهیم تا کار بهتر انجام شود. از میان 300 نوع بیماری نادری که شناسایی شده است، بنا داریم بیماری های بیشتری را طبق رویه های فعلی به مدیریت اضافه کنیم..

ادامه هید

دکمه بازگشت به بالا