علم و تکنولوژی

معلمان روی فرزندان این مرزوبوم تاثیر بسیار ماندگارتری دارند

به گزارش تکنونامه، موسسان بنیاد علمی-آموزشی قلم چی در این مراسم، همزمان با تجلیل از معلمان نمونه، گفتند: معلمان محصولات خود را به جامعه می بینند.
به گفته شما، طبق تحقیقات علمی، مردم به کار معلمان خود بسیار مطمئن هستند.

موسس بنیاد علوم تربیتی قلم چی با اشاره به تاثیر معلمان بر دانش آموزان می گوید: معلمان در این مرز و بوم تاثیر ماندگارتری بر فرزندان خود خواهند داشت. وی گفت: معلمان شاگردان آینده هستند.

قلم چی بهترین مشاغل دنیا را معلمی معرفی کرد و گفت: من همیشه به معلمی افتخار کرده ام و شما مربی و سرمایه جامعه هستید. وی گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده، ایران از نظر تحصیلی با کشورهای ترکیه، اندونزی، برزیل و مالزی فاصله زیادی دارد.

46

دکمه بازگشت به بالا