علم و تکنولوژی

نابودی عفونت دلتا با داروی ضدویروسی گیاهی

تکنونامه/ خراسان رضوی اخیراً دانشمندان دانشگاه ناتینگهام در بریتانیا یک درمان ضد میکروبی برای کووید-19 کشف کردند که نشان داده شده است که در درمان SARS-Cov-2 حتی در مناطق بسیار مسری دلتا مؤثر است.

بر اساس این گزارش، مبارزه برای کنترل شیوع کووی-19 بسیار دشوار است، خطرناک SARS-Cov-2 با عفونت های بیشتر یا عفونت های شدید یا هر دو کاملاً.

تیمی از دانشمندان به سرپرستی پروفسور Qin Chao Chang از دانشکده دامپزشکی و علوم ناتینگهام دریافتند که گونه‌های دلتا بالاترین پتانسیل تولیدمثلی را در بین هر گونه دارند.

این سویه دارای بالاترین نرخ تکثیر در سلول ها و بالاترین توانایی انتشار به سلول های مجاور است و در عفونت همزمان با دو نوع مختلف SARS-Coo-2، نوع دلتا تعداد شرکای آلوده را افزایش می دهد.

نتایج این مطالعه نشان می دهد که یک داروی ضد ویروسی طبیعی جدید به نام Topsigargin (TG) که اخیراً توسط همین تیم از دانشمندان برای جلوگیری از سایر ویروس ها از جمله SARS-Koo-2 اصلی کشف شده است، به همان اندازه در درمان همه ویروس های جدید SARS مؤثر است. گاو-2 یکی از قوی ترین گونه های دلتا است.

در یک مطالعه اخیر، این گروه دریافتند که داروهای ضد ویروسی مشتق شده از گیاه، در دوزهای پایین، پاسخ ایمنی طبیعی بیشتری را به سه نوع اصلی ویروس تنفسی انسانی، از جمله SARS-Koo-2، القا می کنند.

در یک مطالعه اخیر، محققان به دنبال تعیین اینکه کدام گونه‌های آلفا، بتا و دلتا sarce-coo-2 می‌توانند در سلول‌های مرتبط به عنوان عفونت‌های مونوسیتی و عفونت‌های مشترک (هر دو نوع عفونت به طور همزمان) تکثیر شوند. .

این تیم همچنین می خواستند بدانند که TG چقدر در جلوگیری از گونه های در حال ظهور موثر است.

از این سه، متغیر دلتا بیشترین پتانسیل تکثیر سلولی و بیشترین پتانسیل تکثیر را مستقیماً به سلول های همسایه نشان داد. میزان آلودگی 24 ساعته آن بیش از چهار برابر آلفا و 9 برابر بتا است.

در عفونت های همزمان، نوع دلتا تعداد شرکای آلوده را افزایش می دهد. علاوه بر این، عفونت همزمان با آلفا و دلتا، یا آلفا و بتا، منجر به هم افزایی می شود که در آن بازده کلی ویروس جدید بیشتر از عفونت تک متغیره مربوطه است.

قابل ذکر است، تمام سویه های SARS-Cu-2 با TG تیمار شدند. دوز اولیه TG قبل از عفونت، همه عفونت‌های تک متغیره و هر گونه عفونت ترکیبی را در بیش از 95 درصد افراد کنترل سرکوب کرد. TG در مهار هر گونه در طول عفونت فعال موثر است.

“نتایج مطالعه جدید به ما درک بهتری از مالکیت دلتا می دهد، اگرچه ما نشان داده ایم که توزیع بسیار واضحی دارد و تولید گونه های دیگر را افزایش می دهد، اما خوشحالیم که TG” آن را به همان اندازه نشان می دهیم. برای همه آنها صدق می کند.”

این نتایج به پتانسیل ضد ویروسی TG به عنوان پیشگیرانه پس از مواجهه و عوامل درمانی فعال اشاره می کند.

این یافته ها در مجله Virulence منتشر شده است.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا