علم و تکنولوژی

همکاری های مشترک در ارائه خدمات بیمه ای به پناهندگان به ویژه بیماران خاص و صعب العلاج

همکاری برای ارائه خدمات بیمه به پناهندگان ، به ویژه کسانی که بیماری های خاص و صعب العلاج دارند

ملاقات با مثلث بهداشتی در مورد چگونگی خدمات رسانی بهتر به بیمه درمانی برای پناهندگان با وقوع محمودی ، مدیر کل شهروندان و مهاجران وزارت امور خارجه کشور ، آقای ایو فریسون ، رئیس هیئت نمایندگی پناهندگان ارشد سازمان ملل متحد ایران اسلامی و محمد مهدی ناصحی ، مدیرعامل سلامت ایران به جای بیمه سلامت ایران برگزار شد.

به گزارش تکنونامه ، ابتدای شخص ثالث ، شما ناصحی ، مدیر کل بهداشت ایران ، گزارشی از همکاری سال های اخیر در زمینه ارائه بیمه پناهندگان در جمهوری ایران اسلامی ارائه دادید و می گوید سازمان بهداشت ایران برای خدمت سلامت ایرانیان همچنین به پناهندگان مقیم کشور خدمات ارائه می دهند و طرفین بهداشت و درمان با خدمات بهداشتی به پناهندگان قرارداد می بندند.
پس از جلسه ، محمودی ، مدیرکل حقوق شهروندی و مهاجرت وزارت کشور ، از وزارت بهداشت ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به ویژه سازمان بیمه سلامت برای تلاش های خود برای ارائه خدمات به خارجی ها در طول دوره 19 اپیدمی تشکر کرد .
محمودی برنامه بیمه درمانی پناهندگان را اقدامی مناسب جمهوری اسلامی ایران در جهان توصیف کرد و گفت علی رغم تحریم ها و سرکوب های بین المللی علیه ایران ، هیچگونه تبعیضی برای پناهندگان مقیم این کشور و مردم ایران وجود ندارد. ، بالاترین خدمات ارائه شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران.
وی بر لزوم همکاری در ارائه خدمات بیمه به پناهندگان ، به ویژه آنهایی که دارای شرایط خاص و صعب العلاج هستند ، تأکید کرد.
فریسن ، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) نیز از جمهوری اسلامی ایران برای ارائه خدمات پزشکی و بیمه تشکر کرد و برای بهبود انواع خدمات ارائه شده به پناهندگان ابراز آمادگی کرد.

با توجه به اطلاعات وزارت کشور ، همچنین پیام بزرگی از یک پناهنده ارشد سازمان ملل متحد را فرستاد و از آنها برای خدمات شهروندان مناسب در خارج از کشور تشکر کرد و گفت استقبال دولت جمهوری اسلامی ایران از پناهندگان و خدمات متنوع ، به ویژه در منطقه بهداشت خدمات در جهان بی سابقه است ، و جامعه جهانی از خدمات این تشکر می کند.

در انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا