علم و تکنولوژی

هیچ موردی از آبله میمونی یا کرونا میان حجاج ایرانی نیست

بر اساس گزارش شفاف دکتر. وی گفت: استقرار کادر مجرب بهداشتی و درمانی و تدوین 12 نکته بهداشتی برای زائران ایرانی باعث شده تا شاهد کووید 19 و بیماری میمون در بین مسافران ایرانی نباشیم.

وی با بیان اینکه همه زائران به حج مشرف می شوند، افزود: ایرانیان همچنان در حال برگزاری هستند و به عرفات و منا اعزام می شوند و خوشبختانه بیماری جدی در بین زائران ایرانی وجود ندارد.

بر اساس اطلاعات انجمن ماه سرخ، رئیس انجمن ماه سرخ گفت: امسال خوشبختانه هیچ بیماری جدی در بین زائران ایرانی مشاهده نشد. این پس از لطف خداوند، به دلیل وجود عصای شفا در دست شغل.

دکمه بازگشت به بالا