علم و تکنولوژی

واکسنی با صد در صد کارآمدی علیه تاثیر شدید ویروس کرونا ساخته شد

این شرکت ها اطلاعات تحقیقات واکسن را در اختیار تنظیم کنندگان قرار می دهند. به گفته Sanofi (فرانسوی) و GlaxoSmithKline (انگلیسی)، داده های آزمایشات بالینی واکسن نشان می دهد که واکسن Sanofi-GSK 2 یک واکسن جدی از نوع 19 است و 100٪ در بیمارستان بستری شده است. به گفته آنها ایمنی واکسن نیز معقول است.

یک مطالعه جداگانه نشان داد که وقتی واکسن به عنوان محرک برای فرد دیگری که واکسن را دریافت می کند استفاده می شود، سطح ایمنی خنثی کننده ایمنی در بدن گیرنده بین 18 تا 30 برابر افزایش می یابد.

اگرچه به نظر می رسد Sanofi-Glaxo در پیشگیری از کووید 19 شدید و بستری شدن در بیمارستان با واکسن های مبتنی بر mRNA موثر است، اما در پیشگیری از علائم پس از عفونت کووید 19 مؤثر نیست. هر دو شرکت ادعا می کنند که واکسن 58 درصد در پیشگیری از 19id اولیه مؤثر است.

تا به امروز، بیش از 10 میلیارد دوز واکسن کووید 19 در سراسر جهان تزریق شده است. این نشان می دهد که نیاز به واکسن های جدید برای این بیماری در کشورهای فقیرتر و همچنین برنامه های واکسیناسیون تکمیلی وجود خواهد داشت.

واکسن Sanofi-Glaxo مزایای زیادی نسبت به مدل فعلی دارد. ابتدا، واکسن را می توان در یخچال نگهداری کرد، بنابراین حمل و نقل و نگهداری آن راحت تر از واکسن های mRNA فعلی است. این محصول همچنین مبتنی بر فناوری پروتئین نوترکیب است.

46

دکمه بازگشت به بالا