علم و تکنولوژی

واکسیناسیون ۱۸ تا ۷۵ ساله ها در فاز سوم مطالعات واکسن کووایران

مدیر گروه مطالعه بالینی آموزش واکسن کرونا ایران جزئیات دومین و سومین مطالعه بالینی واکسن Bovary Iran را اعلام کرد و گفت: در مرحله سوم مجاز به واکسیناسیون جمعیت بین سنین 18 تا 75 سال خواهیم بود. ” ”

دکتر حامد حسینی در گفت وگو با تکنونامهبرکت با اشاره به اتمام مرحله اول مطالعه بالینی و ترکیب فازهای دوم و سوم مطالعه بالینی در مورد واکسن کوایران ، گفت: “مرحله تمام شده است و ما آماده رفتن به مرحله بعدی هستیم. ” ما پروتکل های تلفیقی دوم و سوم را به سازمان غذا و دارو ارائه کردیم. در تاریخ 5 مارس ، نمونه خون نهایی از داوطلبان گرفته شده و گزارش نهایی مرحله اول منتشر خواهد شد.

وی افزود: در مرحله دوم ما برای 400 نفر دیگر داوطلب خواهیم شد و اگر غیرقابل باور باشد وارد مرحله سوم یعنی 20 هزار نفر می شویم.

مدیر گروه مطالعه پزشکی واکسن کرونا ایران در پاسخ به سوالات در مورد ویژگی های داوطلبانی که در سه ماهه دوم و سوم واکسینه می شوند ، گفت: “ما یک میان مدت مانند آزمایش 18 تا 50- انجام دادیم گروه قدیمی

حسینی گفت: در مرحله سوم طلاق این موارد برآورده می شود و در مرحله سوم مجاز به واکسیناسیون جمعیت در گروه سنی 18 تا 75 سال خواهیم بود.

رئیس کمیسیون بازرسی واکسن کرونا در مقر حضرت امام همچنین در مورد مطالعه واکسن برای افراد زیر 18 سال گفت: ما در حال دستیابی به مرحله موفق تر و واکسیناسیون جمعیت در گروه سنی زیر 18 سال هستیم. ما باید گروه های خاصی را اضافه کنیم ، از جمله افراد زیر 18 سال ، اما واقعیت این است که در حوزه های قضایی کشورها ، مقررات و تولید واکسن یک مرحله است ، یعنی ما باید این مرحله و سپس مرحله بعدی را طی کنیم.

از شما سال می شود که آیا هنوز هم لازم است مراحل پس از واکسیناسیون را دنبال کنید. وی گفت: “ما بیانیه ای ارائه داده و از همه ما می خواهیم كه ماسك بزنیم و فاصله اجتماعی را تا زمان كنترل شیوع رعایت كنیم ، حتی پس از واكسیناسیون ، اما با كمك واكسن شرایط را قابل تحمل تر می كنیم.” گفت امیدواریم همه دنبال کنند

در انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا