عمومی

واکنش چین به بسته پیشنهادی ایران در مذاکرات وین

وانگ کوان شامگاه شنبه قبل از ورود به هتل کوبورگ، جایی که مذاکرات تحریم ها در حال انجام بود، به خبرنگاران گفت: «همه ما قبول داریم که به مرحله نهایی رسیده ایم، به ویژه اینکه همتای ایرانی ما به مرحله نهایی رسیده است».

وی با بیان برخی حرف ها و احادیث درباره نشست کمیته مشترک برجام گفت: فکر نمی کنم چنین جلسه ای برنامه ریزی شده بود، اما این جلسه به دو و سه شکل مختلف برگزار شد.

لازم به ذکر است که تبادل پیشنهادات بین هیأت ها یکی از موضوعات بسیاری از مذاکرات طرفین و ماهیت مذاکرات است. در برخی موارد در طول روز چندین بار پیشنهادهای مختلف رد و بدل می شود که این یک آستانه است، عزم طرفین و صداقت طرفین برای رسیدن به توافق نهایی را نشان می دهد.

در ابتدای مذاکرات پیشنهادها و ابتکاراتی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شایان ذکر است که تا کنون ایده ها و سازوکارهای بدیع در بسیاری از موضوعات از جمله تایید دیگر این توافق توسط هیات ایرانی صورت گرفته و یکی از منتقدان آن را مورد انتقاد قرار داده است و از سوی غرب کمبود پیشنهاد و ابتکار وجود دارد. . برای حل مشکلات باقی مانده.

دور هشتم مذاکرات در 6 ژانویه در وین آغاز شد و در آستانه مذاکرات است.درباره طولانی ترین دور بحث کنید. شرکت کنندگان امروز مشغول تهیه پیش نویس مواد توافقنامه و تصمیم گیری در مورد برخی از موضوعات بحث برانگیز هستند. اکثر نمایندگان اذعان دارند که با وجود برخی مسائل پیچیده، مذاکرات رو به جلو است.

311311

دکمه بازگشت به بالا