عمومی

واگذاری مهدهای کودک به آموزش و پرورش همچنان در حال بررسی است/تشکیل کمیته ای برای بررسی جزئیات

آموزش

نخست وزیر جامعه بهزیستی ، گفت: مهد کودک مدرسه انتقال نیز در نظر گرفته شده است ، گفت: در جلسه ای که با اعضای پارلمان در این رابطه برگزار شد ، نمایندگان به طور کلی به اتفاق آرا توافق کردند که آموزش مهد کودک را منتقل کنند ، اما ریزه در این زمینه تصمیم گرفته است کمیته ای متشکل از یک بهزیستی ، آموزش ، اعضا و دیگران تشکیل دهد و در این زمینه تصمیمات بیشتری اتخاذ کند.

حبیب الله مسعودی فرید در مصاحبه با تکنونامه ، وی گفت ، در مورد این موضوع ، سازمان های بهزیستی خواستار این هستند كه كودكان زیر دبستان به عنوان یك گروه در نظر گرفته شوند و توسعه كودكستان ها باید به این مسسه سپرده شود ، زیرا تربیت دو یا چند فرزند به ضرر فضای كودكان است.

وی با اشاره به اینکه مشکل کودکان و ورود کودکان به این حوزه به ویژه کودکان زیر سن ابتدایی متنوع است ، افزود: اگر این مسئله را فقط در آموزش و پرورش نتیجه گیری کنیم (به طور کلی) این یک خطای استراتژیک در مراقبت از کودک است. به نظر می رسد که ورود به موضوع کودک باید مانند کودک باشد ، به این معنی که ما باید تمام جنبه های رشد ، جسمی ، روحی ، روحی ، عاطفی و غیره را در نظر بگیریم. اگر از این طریق سوژه را وارد کنیم ، ودیعه بهتر خواهد بود.

وی گفت: “به طور کلی ، 7.5 درصد کودکان دبستانی در مهد کودک های بهزیستی و 3 تا 4 درصد در مراکز هستند ، اما در مورد 93 درصد دیگر کودکان چه می شود.” به نظر می رسد که اکنون مقام معظم رهبری هنوز بحث مهمی در مورد این موضوع دارند ، این فرصت خوبی برای پرداختن به مسئله کودکان اولیه است.

مسعودی فرید در ادامه به سخنرانی مجلس نمایندگان در مورد این موضوع پرداخت و گفت: “در جلسه مجلس نمایندگان در مورد این موضوع ، به طور كلی اعضای مجلس نمایندگان توافق كرده اند كه مهدكودك را برای مطالعه مهیا كند.

مسعودی فرید می گوید که موضوع انتقال مهدهای کودک هنوز در حال بررسی است ، اما توصیه ما این است که قبل از تعیین اینکه چه کسی نظارت بر مهد کودک را انجام دهد ، کار را کاملاً مشخص کنید.

وی گفت: “كودكستان فقط برای كودكان مهد كودك نیست ، توصیه ما این است كه با سایر بخشهای درگیر در زمینه مسائل كودك ارتباط برقرار كنید ، بنابراین این امر می تواند در قالب شورای سیاستگذاری بزرگتر یا مدل سیاستگذاری كودك باشد.”
ِ
در انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا